Het Nationaal Agentschap European Solidarity Corps zoekt een coördinator (zzp-opdracht) die ons ondersteunt bij het uitvoeren van een Europese partnerschap op het gebied van jongerenparticipatie in de lokale democratie. Interesse? Lees snel verder!

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps is in Nederland verantwoordelijk voor twee initiatieven van de Europese Unie: Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps (ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

 • Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. Ons Nationaal Agentschap heeft als kernfunctie om het programma voor buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk uit te voeren, te faciliteren en te monitoren. 
 • Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma dat jongeren de kans biedt om vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen, overal in Europa. 

Aan de basis van beide programma’s staat de gedachte dat investeringen in niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen.

Coördinatie van Europese partnerschap (zzp-opdracht)

Wij zoeken voor deze zzp-opdracht een Coördinator die ons ondersteunt bij het uitvoeren van het Europees Partnerschap Democracy Reloading. Dit partnerschap op het gebied van jongerenparticipatie in de lokale democratie bestaat sinds 2015 en is een programma met Nationale Agentschappen uit verschillende Europese landen, waarbij wij de schakel zijn tussen het Nederlandse en het Europese werkveld. Het doel van dit partnerschap is om gemeenten te ondersteunen in het verbeteren van lokale democratie door het betrekken van jongeren bij besluitvorming. Na een aantal jaar uitvoerig Europees onderzoek is de laatste jaren een online toolkit gecreëerd, die gebaseerd is op een set van 24 competenties. Op basis hiervan kan een lokaal of regionaal bestuursorgaan een succesvolle jongerenparticipatiestructuur ontwerpen, implementeren en evalueren, om jongeren te betrekken in besluitvorming en om lokale democratie te ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie over het partnerschap op www.democracy-reloading.eu.

Wij zoeken een coördinator voor (het verkennen van) implementatie van dit programma in Nederland, door middel van het opzetten en starten van een pilotproject in een aantal gemeenten, met ondersteuning van een nationale werkgroep van stakeholders (o.a. VNG, BZK, NJi).

De opdracht

 • Het coördineren en uitvoeren van het Nederlandse werkplan, inclusief communicatie & budgetbeheer op basis van de werkplannen van de Europese Partnerschappen.
 • Het het (mede-)coördineren van de nationale werkgroep met relevante stakeholders die ondersteunen in het vormgeven en uitvoeren van dit programma.
 • Het met de Nederlandse partners concretiseren van de activiteiten en het tijdspad voor een pilotprogramma waar een x aantal gemeenten aan deelnemen.
 • Het organiseren van trainingen en bijeenkomsten in Nederland.
 • Het ophalen van best practices in Nederland en/of het uitzetten van onderzoeksactiviteiten.
 • Het laten vertalen van documenten en/of het toepasbaar (laten) maken van internationale documenten voor de Nederlandse context.
 • Het vertegenwoordigen van het NA tijdens relevante (stakeholders) meetings in binnen- en buitenland.
 • Het aansluiten van nieuwe partners waar nodig.
 • Bijdragen aan de zichtbaarheid van het partnerschap in Nederland.
 • Het monitoren van voortgang en het rapporteren naar het NA.
   

Profiel

 • Ervaring met (lokale) jongerenparticipatie in besluitvormingsprocessen.
 • Affiniteit met de jongerendoelgroep (13-30 jaar).
 • Goed kunnen schakelen tussen jongeren, ambtenaren/bestuurders en stakeholders en belangen en wensen van alle partijen in het oog houden.
 • Je staat achter de doelstellingen van het partnerschap en vindt het belangrijk om bij te dragen aan de impact van dit Europese partnerschap in Nederland.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met projectcoördinatie en het organiseren en faciliteren van online en offline bijeenkomsten en trainingen.
 • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden, waaronder planmatig werken.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden.
 • Je bent een spin in het web en bent goed in het samenwerken met verschillende partijen.
 • Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Je bent initiatiefrijk, creatief en resultaatgericht.
   

Ons aanbod

 • De tijdsinvestering zal door het jaar heen verschillen. We verwachten een gemiddelde tijdsbesteding tussen de 4 tot 6 uur per week; in weken met internationale bijeenkomsten meer.
 • Opdracht loopt in ieder geval een jaar, mogelijk langer wanneer het partnerschap voortduurt.
 • Tarief: € 65 inclusief. 
 • Start in overleg in december of januari.
   

Reageren 

 • De werving en selectie voor deze opdracht verloopt via de portal werkenbijhetnji.nl, maar het betreft geen dienstverband. Je kunt reageren op deze opdracht tot en met zondag 7 november 2022 via de knop “Solliciteren” op de website www.werkenbijhetnji.nl;
 • Informatie over de inhoud van deze opdracht is verkrijgbaar bij Linda Janmaat (programma-adviseur) via telefoonnummer 030-2306387 of Jojanneke de Waal (hoofd Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps) via telefoonnummer 030-2306602.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites: 

Terug naar Nieuws

bgie