Skip to main content
 • 27-30 november 2023
 • Zagreb, Kroatië
 • Deadline: 9 oktober

27-30 November 2023 | Geef je op vóór 9 oktober | Partnership Building Activity (PBA) voor organisaties die op zoek zijn naar partners voor vrijwilligersteams en ideeën over hoe ze inclusieve aspecten in hun projecten kunnen opnemen.

Wat is het?

Deze PBA biedt de mogelijkheid om het onderwerp 'vrijwilligersteams' te verkennen in een bredere, internationale omgeving die deelnemers netwerkmogelijkheden biedt en ruimte biedt voor het creëren van stabiele, langdurige partnerschappen.

Wat leer je? 

De deelnemers hebben de mogelijkheid om:

 • de kennis van het European Solidarity Corps en de vrijwilligersteams en het inclusieve potentieel dat het format biedt, te verdiepen;
 • Kennis te maken met de goede praktijken van succesvol geïmplementeerde teamactiviteiten voor vrijwilligerswerk en erdoor geïnspireerd te raken;
 • Netwerken met organisaties uit heel Europa;
 • Partnerschappen opzetten voor kwalitatief hoogwaardige teamactiviteiten van vrijwilligers, met name voor activiteiten waarbij jongeren uit een achterstandssituatie betrokken zijn.

Voor wie? 

Deze PBA is voor jou geschikt als je:

 • Een vrijwilligersorganisatie vertegenwoordigt die op zoek is naar nieuwe partnerschappen;
 • Betrokken bent bij de implementatie van vrijwilligersteams en die nieuwe ideeën met inclusieve elementen willen ontwikkelen;
 • Een organisatie vertegenwoordigd die actief is in individuele vrijwilligersactiviteiten en die deze vorm van teamvrijwilligerswerk wil verkennen voor organisatiedoelstellingen;
 • Een maatschappelijk werker of jongerenwerker bent die op zoek is naar kansen voor jongeren met minder kansen in vrijwilligerswerk in teamverband.

Praktische informatie en kosten

De eigen bijdrage voor deze training is € 75,-. De kosten voor training, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen. Er kunnen 25 deelnemers meedoen aan de PBA. De voertaal is Engels en er wordt gebruik gemaakt van niet-formeel leren en ervaringsleren. De PBA zal daarom een hoge mate vann betrokkenheid van de deelnemers vereisen. 

De activiteit bestaat uit drie delen: een voorbereidingstaak, een online bijeenkomst en de bijeenkomst zelf.Deelnemers krijgen de voorbereidingstaak te lezen vóór de bijeenkomst zelf. 

De online bijeenkomst dient als voorbereiding op de training en zal gericht zijn op het leren kennen van elkaar en de opleiding, op reflectie op de verwachtingen en behoeften zoals vermeld in het aanmeldingsformulier. Het online gedeelte vindt plaats op 20 november op Zoom van 16.00 tot 19.00 uur.

Let op: deze activiteit richt zich specifiek op ESC-vrijwilligersteams, niet op individueel vrijwilligerswerk of andere formats.



Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en de mogelijkheid tot online aanmelden vind je op de website van SALTO-YOUTH. Eenmalige registratie is hiervoor noodzakelijk. Aanmelden kan tot 9 oktober 2023, eenmalige registratie is hiervoor vereist. Op 16 oktober hoor je of je bent geselecteerd. Voor meer informatie kan je ook contact opnemen met Mandy Evers via m.evers@nji.nl 

Terug naar Agenda

bgie