Voor organisaties

Via het European Solidarity Corps kunnen jongeren uit heel Europa vrijwilligerswerk doen, een werkervaringsplek kiezen of gaan werken in een land binnen Europa of in een buurland van Europa. Als organisatie kun je via de database van het Solidarity Corps buitenlandse jongeren vinden die aansluiten bij jouw projecten. Deze projecten zijn gericht op solidariteit. Ze zijn bedoeld om andere mensen te helpen of een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Voor wie?

Het maakt niet uit of je een kleine stichting bent of een grote organisatie. Van jongerenwerk tot milieubescherming: alle maatschappelijke organisaties uit alle sectoren kunnen jongeren uit heel Europa een plek bieden. Iedereen die deelneemt, moet akkoord gaan met de missie en beginselen van het European Solidarity Corps. Jongeren tussen de 18 en 30 jaar kunnen aan de slag voor het European Solidarity Corps. Deelnemende organisaties vragen eerst een accreditatie aan. Na goedkeuring van de accreditatie ontvangt de organisatie een Kwaliteitslabel (Quality Label). Met dit label is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen. Een Kwaliteitslabel kan ieder moment worden ingediend. Binnen zes weken is de aanvraag beoordeeld. Een bezoek aan de organisatie op locatie maakt er ook deel van uit. Voor organisaties met een al geldende EVS-accreditatie is de accreditatie ook geldig voor het European Solidarity Corps.

Waarom deelnemen?

Het European Solidarity Corps geeft jouw organisatie de kans om waardevolle projecten op te pakken waar weinig geld voor is, maar die wel heel belangrijk zijn voor de maatschappij. Het werken met jongeren uit een ander Europees land kan ook nog eens enorm verrijkend zijn voor je organisatie en je medewerkers.

Wat voor soort projecten?

Binnen het European Solidarity Corps kunnen projecten gedaan worden die gericht zijn op solidariteit in de ruimste zin van het woord. Het is belangrijk dat jongeren met het project een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Daarnaast is ook de persoonlijke ontwikkeling van jongeren erg belangrijk. Je geeft jongeren uit heel Europa de kans zich in te zetten voor anderen en daarbij veel over zichzelf en de Nederlandse cultuur te leren. Hier moet dus ruimte voor zijn en de jongeren moeten hierin goed begeleid worden. De projecten duren twee tot twaalf maanden.

Voorbeelden van activiteiten:

  • Hulp aan pas aangekomen asielzoekers.
  • Werken met mensen met een beperking in een centrum voor maatschappelijk werk.
  • Helpen in kinderopvangcentra.

Kijk voor meer inspiratie in de lijst met soorten projecten/thema’s.

Drie subsidiemogelijkheden

Je kunt als organisatie op drie manieren subsidie aanvragen: Via:

NB: Om de consistentie en complementariteit met de Maatschappelijke Diensttijd te bewaren zal het European Solidarity Corps in Nederland zich richten op de Europese meerwaarde en voor bovenstaande subsidie-mogelijkheden alleen transnationale activiteiten financieren. Wel is het de komende jaren mogelijk om in-country projecten tussen Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk (en vice-versa) te organiseren voor kwetsbare jongeren.

Daarnaast zal het European Solidarity Corps binnen de subsidielijn Solidariteitsprojecten voor lokale, regionale of nationale solidariteitsprojecten alleen projecten financieren die een duidelijke Europese meerwaarde hebben.

Van EVS naar Europese Vrijwilligersprojecten

Deed jouw organisatie eerst projecten binnen de European Voluntary Service van Erasmus+? Dan kun je vanaf nu soortgelijke projecten organiseren binnen de Europese Vrijwilligersprojecten van het European Solidarity Corps. Er zijn een aantal dingen veranderd.