Skip to main content

Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma van de Europese Commissie. We stellen subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan een mooiere wereld.

Samen met maatschappelijke organisaties en jongeren werken we aan een betere wereld. We doen dit door subsidie te verstrekken aan jongeren en organisaties. Hiermee kunnen projecten worden opgezet die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Op Europees én lokaal niveau. 

Naast het verstrekken van subsidie biedt het European Solidarity Corps trainingen en activiteiten aan. Hiermee ontwikkelen organisaties en jongeren zich verder en worden zij ondersteund om nóg betere projecten op te zetten. 

Be the change

Met ons subsidieprogramma willen we dat jongeren in actie komen en de handen uit de mouwen steken voor een betere maatschappij. Nu en in de toekomst. We stimuleren jongeren daarmee onderdeel te worden van een positieve verandering in Europa. 

Iedere jongere kan meedoen aan de projecten van het European Solidarity Corps. Zij krijgen daarmee de kans om iets goeds te doen voor een ander en tegelijkertijd te werken aan de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deelname aan het European Solidarity Corps betekent een unieke en leerzame ervaring en vergroot de wereld van jongeren. 

Door verschillende mensen bij elkaar te brengen, werken we gezamenlijk aan een mooiere wereld. Het begrip voor elkaar groeit als we samenwerken met mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden. Zo dragen we allemaal bij aan Europese waarden als vrijheid, democratie, gelijkwaardigheid en diversiteit.

Ons doel is dat jongeren…

…in actie komen en (langdurig) bijdragen aan een betere maatschappij

…zich op persoonlijk én professioneel vlak ontwikkelen en zo de basis leggen voor een mooie toekomst

…gevoel krijgen voor culturele verschillen én overeenkomsten en daardoor meer begrip voor anderen krijgen

Ontdek de mogelijkheden

We verlenen subsidie aan Solidariteitsprojecten en Europese Vrijwilligersprojecten. Alle projecten van het European Solidarity Corps zijn gebaseerd op niet-formele leermethodes

Wil je subsidie aanvragen om een project op te zetten, hou er dan rekening mee dat je als organisatie of als groep jongeren een subsidieaanvraag doet. De belangrijkste voorwaarde is dat het project op Europees of lokaal niveau bijdraagt aan een betere wereld.

Als je als jongere vrijwilligerswerk wilt doen in Europa, dan hoef je geen subsidieaanvraag te doen. Lees hier meer over hoe je dit aanpakt!

Meer informatie

Meer informatie vind je in de Programmagids van het European Solidarity Corps. Volg het European Solidarity Corps ook op sociale media, en meld je aan voor onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws en deadlines voor subsidieaanvragen. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op! 

Corona-maatregelen en richtlijnen

Lees hier welke richtlijnen van toepassing zijn voor de programma’s van het European Solidarity Corps.

Meer informatie
bgie