Skip to main content

Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma van de Europese Commissie. Het programma is in het leven geroepen om de betrokkenheid van jongeren en organisaties in de maatschappij te vergroten. Vanuit het European Solidarity Corps wordt subsidie verstrekt aan projecten die bijdragen aan het versterken van solidariteit, de democratie, de Europese identiteit en actief burgerschap in de Europese Unie en daarbuiten. In de programmaperiode 2021-2027 worden aan een aantal prioriteiten éxtra aandacht besteed.

De vijf prioriteiten waaraan projecten binnen de subsidielijnen van het European Solidarity Corps (Solidariteitsprojecten en Europees Vrijwilligerswerk) moeten bijdragen zijn:

  • inclusie & diversiteit;
  • milieubescherming; duurzame ontwikkeling & klimaatactie;
  • digitale transformatie,
  • participatie in de democratie;
  • preventie, promotie & ondersteuning op het gebied van gezondheid. 

Hieronder lees je meer over de verschillende prioriteiten voor het European Solidarity Corps.

Inclusie & diversiteit

Iedereen moet dezelfde kansen krijgen en van mensen met verschillende achtergronden kunnen leren. Daarom stimuleren wij projecten die bijdragen aan inclusie en diversiteit. Aanvragers die steun van het European Solidarity Corps ontvangen, zorgen dat deelnemers van alle achtergronden kunnen deelnemen aan de projecten en activiteiten. Er kan aanvullend budget worden aangevraagd voor eventuele extra kosten.
Het subsidieprogramma ondersteunt daarnaast projecten en activiteiten die zorgen dat er in de samenleving meer aandacht is voor de thema's inclusie en diversiteit.

Wil jij meer weten over inclusie & diversiteit kunt inzetten bij jouw project? Wij hebben op deze pagina de tools, tips & tops voor je op een rijtje gezet.

Milieubescherming, duurzame ontwikkeling & klimaatactie

Het European Solidarity Corps wil een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese Green Deal door de uitdagingen aan te pakken op het gebied van klimaat en milieu. Met het programma streven we er naar dat in álle projecten en activiteiten op een zo duurzaam mogelijke manier wordt gewerkt om zo ecologisch duurzaam en verantwoord gedrag te bevorderen bij deelnemers en deelnemende organisaties. Organisaties en deelnemers moeten daarom een milieuvriendelijke aanpak hebben bij het ontwerpen en uitvoeren van hun activiteiten binnen het European Solidarity Corps.
Het subsidieprogramma ondersteunt ook projecten en activiteiten die milieubescherming, duurzaamheid en klimaatdoelen onder de aandacht brengen.

Digitale transformatie

Iedere Europeaan moet de weg kunnen vinden in het digitale tijdperk, ongeacht geslacht, leeftijd en achtergrond. Het European Solidarity Corps stimuleert daarom projecten en activiteiten die gericht zijn op het verhogen van digitale vaardigheden, het bevorderen van digitale geletterdheid en/of het verwerven van inzicht in de risico's en de kansen van digitale technologie.
Het subsidieprogramma promoot daarnaast het gebruik van virtuele tools rondom informatie, communicatie en technologie in alle projecten en activiteiten.

Participatie in de democratie

Het subsidieprogramma European Solidarity Corps is erop gericht de deelname van jongeren aan de democratie en de maatschappij te bevorderen, door via de activiteiten en de projecten jonge mensen te stimuleren om actief te zijn in de samenleving. Hiermee wil het een tegenwicht bieden aan de tendens dat Europese jongeren beperkt deelnemen aan het democratisch leven en beschikken over een laag niveau van kennis en bewustzijn op het gebied van Europese zaken die van invloed zijn op het leven van alle Europese burgers.

Preventie, promotie & ondersteuning op het gebied van gezondheid

Het European Solidarity Corps kan bijdragen aan de taak die Europa ligt te wachten wat betreft de impact en het herstel van COVID-19, met name als het gaat om preventie, promotie en ondersteuning op het gebied van gezondheid. Het subsidieprogramma wil een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van het sociale zorg- en gezondheidssysteem en zich daarnaast richten op het mobiliseren van vrijwilligers voor andere gezondheidsproblemen dan COVID-19, zoals die gerelateerd aan kanker, en het bevorderen van sport en welzijn, een gezonde levensstijl en fysieke activiteit.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de doelstellingen, prioriteiten en belangrijke kenmerken van het European Solidarity Corps? Klik dan hier voor de Programmagids 2021-2027 of stuur een mail met je vragen naar esc@nji.nl.

Terug naar Nieuws

Inclusie & diversiteit binnen jongerenwerk

Wil jij meer weten over je inclusie en diversiteit in kunt zetten bij jouw project? Wij zetten de tools, tips & tops voor je op een rijtje.

Klik hier
bgie