Skip to main content

Europese Vrijwilligersprojecten

Als organisatie kun je subsidie krijgen om een vrijwilligersplek te bieden aan Europese jongeren. Jongeren ontwikkelen zo hun talenten en hun vaardigheden, maar ook als organisatie levert een Europese vrijwilliger je veel op. Lees hier meer over wat een Europees Vrijwilligersproject voor jouw organisatie kan betekenen en hoe je hier subsidie voor aanvraagt.

Wat betekent een Europees Vrijwilligersproject voor jouw organisatie?

Met subsidie van het European Solidarity Corps kun je als organisatie een project opzetten dat een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Je biedt jongeren een kans om iets goeds te doen voor een ander en tegelijkertijd hun eigen talenten te ontplooien én een bijzondere ervaring op te doen. Jouw Europese Vrijwilligersproject draagt dus bij aan de maatschappij én aan de ontwikkeling van jongeren. Tegelijkertijd levert een project binnen het European Solidarity Corps jouw organisatie ook veel op:

  • Een verruimd blikveld en nieuwe perspectieven;
  • Innovatie in projecten;
  • Extra handen voor jouw organisatie;
  • Jouw organisatie wordt onderdeel van een Europees netwerk van organisaties die Europese Vrijwilligersprojecten aanbieden;
  • Diverse internationale trainingsmogelijkheden voor je medewerkers;
  • De kans om door financiële ondersteuning waardevolle projecten op te pakken waar weinig geld voor is, maar die wel heel belangrijk zijn voor de maatschappij.

De subsidie die je ontvangt dekt het grootste deel van de kosten voor reizen, woning, eten, aanvullende ziektekostenverzekering, zakgeld en taalles van de vrijwilligers.

Zo werkt het

Ontdek de mogelijkheden

Wil jouw organisatie werken met Europese vrijwilligers? Dan biedt het European Solidarity Corps je de mogelijkheid om een Europees Vrijwilligersproject op te zetten. Maatschappelijke organisaties kunnen jongeren (18-30 jaar) uit heel Europa een vrijwilligersplek geven voor een duur van twee weken tot twaalf maanden. De projecten zijn er altijd op gericht om iets goeds te doen voor een ander of de maatschappij.

Meer informatie

Werk je project uit

Ben je overtuigd en wil jij een Europees Vrijwilligersproject opzetten? Werk dan je projectidee uit tot een concreet plan. Bedenk wat je met je project wilt bereiken en op welke manier je Europese Vrijwilligers wilt inzetten. Heb je vragen of heb je hulp nodig bij je aanvraag? Kijk dan welke hulplijnen wij aanbieden om jou te ondersteunen!

Schakel onze hulp in

Meld jouw organisatie aan voor een Quality Label

Voor je subsidie kunt aanvragen voor je project moet je eerst een Quality Label aanvragen. Een aanvraag voor een Quality Label kan ieder moment worden ingediend. Hou er wel rekening mee dat je aanvraag binnen zes weken wordt beoordeeld, dus dien deze aanvraag ruim voor de deadline in.

Meer informatie

Dien je subsidieaanvraag voor een Europees Vrijwilligersproject in

Nu je organisatie een Quality Label heeft kun je online een subsidieaanvraag indienen. Hou rekening met de deadlines en zorg dat je aanvraag op tijd bij ons binnen is. Heb je hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op!

Meer informatie

Vind vrijwilligers voor jouw project

Is je subsidieaanvraag goedgekeurd? Dan kun je op zoek naar vrijwilligers voor jouw project. Zoek zelf geschikte jongeren binnen je netwerk of via de database van het European Solidarity Corps of reageer op hun sollicitaties. Is er een match? Regel alle officiële papieren samen met de ondersteunende organisatie in het land van de vrijwilliger.

Meer informatie

Begin met het Europees Vrijwilligersproject

De vrijwilliger kan van start in jouw Europese Vrijwilligersproject. De gegevens van het project voer je in in de Beneficiary Module: een verplichte tool waarin je de belangrijkste data (projectadministratie, inhoudelijke rapportages, etc.) bijhoudt. Dit is een handige basis voor de tussen- en eindrapportage. Zodra het project is goedgekeurd krijg je een inlog voor de BM.

Meer over de Beneficiary Module

Maak zichtbaar wat jullie doen

Het project loopt en jullie zijn vast trots op wat jullie samen met de Europese Vrijwilligers doen. Deel dit ook met anderen en laat zien wat je bereikt! Inspireer anderen door de ervaringen en successen te delen en haal zo alles uit jullie project.

Deel jullie project

Rond het vrijwilligersproject af

Als het vrijwilligersproject ten einde loopt kijk je met de Europese vrijwilliger terug op de afgelopen periode. Je geeft een certificaat uit als officieel bewijs van deelname, de Youthpass. Voor jullie organisatie is het noodzakelijk om tijdig een eindrapportage en financiële afhandeling te maken.

Meer over de afronding van het project

Veelgestelde vragen

Het begeleiden van een Europese vrijwilliger kost tijd, maar levert ook veel op. We willen jongeren een kans geven op een goede (niet-formele) leerervaring; hierbij is goede begeleiding nodig. Naast iemand die de jongere begeleidt op de werkvloer, is daarom een mentor nodig. Deze mentor kan de jongere ondersteunen in zijn of haar leerproces en kan ook fungeren als een vertrouwenspersoon. Als organisatie kan je een mentor aanstellen, je hoeft het dus niet allemaal alleen te doen.

Natuurlijk blijft het een investering om een jongere een kans als deze te geven. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over hoeveel en welke jongere(n) je een plek kan geven binnen jouw organisatie. Past het bij de visie en de capaciteiten van de organisatie om een jongere uit een achterstandssituatie een kans te geven? Voor hoeveel jongeren heb je werk en begeleiders rondlopen op de werkvloer? De jongeren kunnen vaak met hun vrijwilligerswerk, en ook met hun frisse ideeën iets toevoegen aan de organisatie. Hoe waarborg je dit? En zorg je tegelijkertijd ervoor dat de jongere wel echt een ‘extra’ vrijwilliger is?

Denk je er over na om als organisatie actief te worden binnen het European Solidarity Corps? Vraag dan een adviesgesprek aan bij een van onze adviseurs. Wij denken graag met je mee! vrijwilligerswerk.esc@nji.nl

Hoeveel vrijwilligers je mag ontvangen hangt af van het Kwaliteitslabel dat je aanvraagt. Hierin beschrijf je hoe je een kwalitatief goed project kan neerzetten voor het aantal vrijwilligers dat je graag wilt ontvangen. Daarin zal je moeten omschrijven of je genoeg werk en bijvoorbeeld huisvesting hebt voor het aantal vrijwilligers dat je wilt ontvangen.

Meestal adviseren wij om te beginnen met twee vrijwilligers, en als dat goed bevalt je eventueel in de toekomst kunt groeien naar meer vrijwilligers.

bgie