Skip to main content

Tijdens een Europees Vrijwilligersproject gaat een jongere aan de slag in een project bij een organisatie in een ander Europees land. Zo ontwikkelen ze hun talenten en groeien hun vaardigheden, maar ook als organisatie levert een Europese vrijwilliger je veel op. Bovendien krijg je als organisatie subsidie om een jongere als vrijwilliger te laten werken in een project.

Wie kan een Europese Vrijwilliger ontvangen? 

Alle maatschappelijke organisaties kunnen jongeren tussen de 18 en 30 jaar uit heel Europa een vrijwilligersplek geven. Van jongerenwerk tot milieubescherming en van kleine stichting tot grote organisatie; allerlei soorten projecten zijn mogelijk, zolang het project gericht is op solidariteit, iets goeds doen voor een ander of de maatschappij.
Een Europees Vrijwilligersproject duurt tussen de twee en twaalf maanden. Voor jongeren met minder mogelijkheden  is er bovendien de optie om deel te nemen aan kortere projecten van twee weken tot twee maanden.
 

Aanvragende of partnerorganisatie?

Er zijn twee typen organisaties, die via Europees Vrijwilligersprojecten deel kunnen nemen aan het European Solidarity Corps: de aanvragende organisatie (lead organisation) en de partnerorganisatie. Enkel de aanvragende organisatie doet de aanvraag.

Zowel aanvragende -, als partnerorganisaties kunnen bij Europese Vrijwilligersprojecten één of twee rollen aannemen:

  • de ontvangende rol;
  • de ondersteunende rol.

Ontvangende rol

Bij de 'ontvangende rol' ontvang je Europese Vrijwilliger en bied je dus een vrijwilligersplek aan een jongeren uit een ander Europees land. Je ontwikkelt leerdoelen en een takenpakket voor de deelnemer, regelt zaken als huisvesting en een mentor voor de deelnemer en begeleidt en ondersteunt de deelnemer tijdens alle fasen van het project.

  • Het Nationaal Agentschap organiseert twee keer per jaar een Mentortraining, waaraan nieuwe mentoren mee kunnen doen;

Ondersteunende rol

Bij de ondersteunende rol ontvang je niet direct Europese Vrijwilligers, maar ben je een soort tussenpersoon tussen Nederlandse of buitenlandse jongeren en de organisaties.

  • Je biedt ondersteuning aan Nederlandse jongeren die voor een project naar het buitenland gaan: je bereidt ze voor op hun vertrek, onderhoudt contact met de deelnemers en hun gastorganisaties en begeleidt ze bij hun terugkeer;
  • Je kunt tevens een rol spelen in het aanvragen van subsidie voor kleinere gastorganisaties in Nederland, die hier zelf de capaciteiten niet voor hebben.

Meer weten

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. Wil je meer weten over wat je kunt verwachten en wat je verantwoordelijkheden zijn, bekijk dan ook de Programmagids van het European Solidarity Corps. 

Centrale acties voor vrijwilligerswerk

Er zijn ook mogelijkheden voor vrijwilligerswerk die niet via ons Nationaal Agentschap gaan, maar centraal via de Europese Commissie in Brussel. Benieuwd naar de centrale mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk?

Klik hier
/sites/default/files/styles/widget_images/public/files/Angela%20widget.jpg?itok=9Ypsh4Fo

Angela Medendorp

Programma-adviseur Europees Vrijwilligerswerk, Digitalisation Officer

Neem contact op
/sites/default/files/styles/widget_images/public/files/Saskia%20widget_0.jpg?itok=1I9CbI1m

Saskia Groot Koerkamp

Saskia Groot Koerkamp

Programma-adviseur Europees Vrijwilligerswerk

Neem contact op
bgie