Alle organisaties die iets willen doen binnen de Europese Vrijwilligersprojecten van het European Solidarity Corps moeten zich vooraf registreren voor een Quality Label. Met dit label is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen.

Met het Quality Label verplicht je je als organisatie om te voldoen aan de principes van het European Solidarity Corps.

Een aanvraag voor een Quality Label kan ieder moment worden ingediend. Binnen zes weken is de aanvraag beoordeeld, dus houd rekening dat je deze aanvraag ruim voor de deadline indient. Een bezoek van een medewerker van het Nationaal Agentschap aan de gastorganisatie op locatie maakt deel uit van het beoordelingsproces. Een eenmaal toegekend Quality Label is geldig tot eind 2020.

bgie