Skip to main content

Alle organisaties die iets willen doen binnen de Europese Vrijwilligersprojecten van het European Solidarity Corps moeten zich vooraf registreren voor een Quality Label. Met dit label is het mogelijk om deel te nemen aan het programma.

Met het Quality Label verplicht je je als organisatie om te voldoen aan de principes van het European Solidarity Corps.

Een aanvraag voor een Quality Label kan ieder moment worden ingediend. Binnen zes weken is de aanvraag beoordeeld, dus houd rekening dat je deze aanvraag ruim voor de deadline indient. Een bezoek van een medewerker van het Nationaal Agentschap aan organisaties met een ontvangende rol, op locatie of online, maakt deel uit van het beoordelingsproces. Een eenmaal toegekend Quality Label is geldig voor drie tot zeven jaar.

Begeleiding van jongeren in achterstandssituaties

Het European Solidarity Corps is bedoeld voor álle jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Dus ook voor jongeren in een achterstandssituatie. Jouw organisatie kan extra financiële ondersteuning voor begeleiding krijgen. 

Lees meer
bgie