• 19 - 21 oktober 2022
  • Bonn, Duitsland
  • Deadline: 22 augustus

19 - 21 oktober 2022 | Geef je op vóór 22 augustus 2022 | Een seminar over Europese mogelijkheden voor jongerenwerk op gemeentelijk niveau

Wat is het? 

Dit Project Lab maakt deel uit van het lokale strategische partnerschap van Europe Goes Local (EGL). Het event biedt de kans aan belanghebbenden in jongerenwerk om elkaar op gemeentelijk niveau te kunnen ontmoeten, ideeën uit te wisselen, gezamenlijke activiteiten te kunnen opzetten en van elkaar te kunnen leren.

Wat leer je? 

Het doel van het 'Europe goes local Project Lab' is het inzicht bieden van de mogelijkheden met Erasmus+ programma's en het programma van het European Solidarity Corps voor jongerenwerk op gemeentelijk niveau. Andere doelstellingen zijn o.a.:

  • het inzicht geven in informatie over de verschillende mogelijkheden met de Europese programma's en hoe deze worden ingezet;
  • het opzetten van partnerschappen en netwerken  om jongerenwerk op gemeentelijk niveau te ondersteunen;
  • het laten zien van 'best practices' van de Europese programma's, met focus op jongerenwerk op gemeentelijk niveau.

Voor wie?

De seminar is bedoeld voor jongerenwerkers. Er is ruimte voor 30 tot 40 deelnemers. Tijdens de activiteit wordt Engels gesproken.

Praktische informatie en kosten

De seminar vindt plaats van 19 tot 21 oktober. Meld je aan vóór 22 augustus 2022. De eigen bijdrage voor is € 75,- per persoon. De reiskosten en kosten voor training, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen. Er wordt Engels gesproken tijdens de training.

Meer informatie en aanmelden 

Meer informatie en de mogelijkheid tot online aanmelden vind je op de website van SALTO-YOUTH, hiervoor is  eenmalige registratie vereist. Op 19 september 2022 hoor je of jij bent geselecteerd. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Mandy Evers via m.evers@nji.nl.

Terug naar Agenda

bgie