Skip to main content
  • 6 - 10 oktober 2024
  • Wenen, Oostenrijk
  • Deadline: 12 juni

6 - 10 oktober 2024 | Aanmelden tot 12 juni | Seminar dat jeugdprofessionals de kans geeft om beter te begrijpen wat interreligieuze dialoog is en na te denken over de rol van jongerenwerk in het bevorderen van positieve interacties tussen mensen met verschillende religies, geloofsovertuigingen of spirituele overtuigingen.

Wat is het?

Religie wordt vaak gezien als een bron van verschil en conflict, maar moet dat zo zijn? Door de interreligieuze dialoog als een positieve bron te zien en er op een zinvolle manier aan deel te nemen, kunnen we bruggen bouwen tussen verschillende gemeenschappen en begrip, respect en vrede bevorderen.

Wat interreligieuze dialoog is en hoe jongerenwerk dit aan kan pakken is een belangrijke vraag die dit seminar beantwoord wordt.

Wat leer je?

Dit seminar leidt deelnemers door de interreligieuze dialoog en wat we ervan kunnen leren. Waarom is het belangrijk en wat is de waarde en relevantie ervan vandaag de dag? We ontdekken samen de verschillende concepten (zoals interreligieuze dialoog, religie, geloof, spiritualiteit...) en de verschillen daartussen, en gaan dieper in op de basiselementen van de interreligieuze dialoog, het potentieel en de beperkingen ervan.

We willen de dringende zaken en uitdagingen bespreken die van invloed zijn op de interreligieuze dialoog en inspiratie opdoen om onze programma's en organisaties inclusiever te maken en menselijke verschillen te omarmen.

  • Je krijgt beter begrip van wat interreligieuze dialoog wel/niet is, de mechanismen en effecten ervan, door verkenning van de concepten en diverse vormen en praktijken van interreligieuze dialoog.
  • Je reflecteert op persoonlijke geloofssystemen, structurele kwesties en organisatorische praktijken.
  • Je wisselt strategieën en praktijken uit voor het bevorderen van de interreligieuze dialoog als middel voor gemeenschapsvorming en vredesopbouw.
  • Je versterkt de interreligieuze dialoog en anti-discriminatoire gedragingen en praktijken onder jongerenprofessionals.

Voor wie?

De activiteit is bedoeld voor iedereen die regelmatig met jongeren werkt.

Praktische informatie

De training vindt plaats in Wenen, Oostenrijk. De eigen bijdrage is € 75,- per persoon. De reiskosten en kosten voor training, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen. Er wordt Engels gesproken tijdens het evenement.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan tot 12 juni 2024 via de website van SALTO-YOUTH; eenmalige registratie is hiervoor vereist. Op 27 juni hoor jij of je bent geselecteerd. Neem voor meer informatie contact op met Esther Schelvis via e.schelvis@nji.nl.

Terug naar Agenda

bgie