• maart, april, mei 2022
  • Online & Luxemburg
  • Deadline: 21 januari

Geef je op voor 21 januari 2022 | Een meervoudige training over empowerment van jongeren uit achterstandssituaties binnen het jongerenwerk.

Wat is het?

'Power to You(th)' is een training gericht op empowerment van jongeren (met name die uit achterstandssituaties komen) en het vergroten van inclusieve jongerenparticipatie binnen de organisatie. Empowerment is daarbij het leerproces waarbij iemand bewust wordt van de eigen kracht, mogelijkheden en beperkingen en vanuit die kracht de verantwoordelijkheid neemt keuzes te maken over de inrichting van zijn/haar eigen leven. Deze training is gericht op jongerenwerkers en jongerenleiders die meer willen leren over dit leerproces en hoe zij hun jongerenwerkactiviteiten en activiteiten binnen de subsidieprogramma's Erasmus+ en/of European Solidarity Corps kunnen inzetten om dit leerproces bij jongeren uit achterstandssituaties te versterken.

De training is een blended versie, met verschillende fasen. Hierdoor ga je vanuit je eigen lokale praktijk aan de slag en word je ook meegenomen en ondersteunt bij de implementatie van deze activiteiten. De training maakt gebruik van niet-formele leermethoden, ook online zullen de werkmethoden actief en afwisselend zijn.

Wat leer je?

De doelstellingen van 'Power to You(th)' zijn:  

  • Het onderzoeken van belangrijke elementen van empowerment als leerproces en de relatie ervan met (inclusieve) jongerenparticipatie;
  • Reflecteren op de rol van jongerenwerkers/jongerenleiders om dit leerproces voor jongeren uit achterstandssituaties te faciliteren;
  • Onderzoeken hoe Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps-projecten als middel kunnen worden ingezet om dit leerproces te stimuleren;
  • Om samen met andere jongerenwerkers en jongerenleiders ervaringen en inspirerende tools, methoden en goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen over empowerment activiteiten die direct toegepast kunnen worden in de praktijk (zowel face-to-face als online/digitale activiteiten).

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor jongerenwerkers en -leiders die meer willen leren over het ondersteunen van leerprocessen binnen een niet-formele leeromgeving, met als doel de jongeren in hun kracht te zetten. Deze training is specifiek gericht op jongerenwerkers die met jongeren uit achterstandssituaties werken of die deze meer zouden willen betrekken bij hun activiteiten.

Waar en wanneer?

De training is bestaat uit vier fasen:

  • Fase 1: online – 7 en 9 maart 2022, 10:30 – 13:00 + individuele opdracht tussendoor;
  • Fase 2: residentiele training Luxemburg*– 30 maart t/m 2 april 2022;
  • Fase 3: lokale implementatie activiteiten (april/mei)
  • Fase 4: online – 12 mei (10:30 – 13:00) – impact, evaluatie & afsluiting

* = indien het niet mogelijk is om te reizen door coronamaatregelen, wordt er gekeken naar het volledig online maken van de training.

Kosten

De eigen bijdrage is 75 euro. De reiskosten en kosten voor het programma, accommodatie en maaltijden worden vergoed door het programma Erasmus+ Jeugd. Eventuele kosten voor PCR-testen worden niet vergoed.

Informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden op de website van SALTO. Aanmelden kan tot 21 januari 2022, eenmalige registratie is hiervoor vereist. Neem voor meer informatie contact op met Mandy Evers (via m.evers@nji.nl)

Terug naar Agenda

bgie