Skip to main content

De situatie rondom het coronavirus kan snel veranderen. Bij een nieuwe of grote corona-uitbraak kunnen er regionale of landelijke maatregelen worden genomen. Lees hier welke richtlijnen van toepassing zijn voor de programma’s van het European Solidarity Corps.

Richtlijnen

Voor alle activiteiten binnen het programma van European Solidarity Corps adviseert het Nationaal Agentschap om de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen.

Voor activiteiten die buiten Nederland plaatsvinden zijn de reisrichtlijnen van Rijksoverheid en de andere betrokken nationale overheden van belang. Omdat de situatie rondom het coronavirus snel kan veranderen kan een overheid bij een nieuwe uitbraak opnieuw (reis)beperkingen opleggen.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de Nederlandse overheid geen reizigers terughaalt. Omdat we inmiddels bekend zijn met de situatie zijn alle reizen op eigen verantwoordelijkheid.

Voor nieuwe activiteiten en aanvragen is er geen sprake van force majeure (overmacht) omdat de onzekere situatie rondom het coronavirus al langere tijd bekend is. Daarom adviseren we je te allen tijde om geen kosten te maken zolang niet zeker is of een project of activiteit doorgang kan vinden en de vrijwilligers of deelnemers ook daadwerkelijk aanwezig kunnen en zullen zijn.

Force majeure

Voor toezeggingen van voor 16 maart 2020 kan onder bepaalde voorwaarde force majeure worden aangevraagd. Er is sprake van force majeure (overmacht) als een organisatie de uitwisseling of activiteit heeft geannuleerd conform de COVID-19 richtlijnen uit haar eigen land of regio. Ook als de activiteit of het project in de nabije toekomst wel door kan gaan, maar de kwaliteit niet geborgd kan worden, is er naar alle waarschijnlijkheid sprake van een force majeure.

Wil je gebruik maken van force majeure? Neem dan eerst contact met ons op. Gebruik hierbij dit vereenvoudigde formulier 'Declaration on honour force majeure'. Zo hebben wij alle gegevens en informatie bij de hand en kunnen we je verzoek snel in behandeling nemen. Vervolgens mail je het formulier naar esc@nji.nl. Een force majeure dient altijd door ons bevestigd te worden. Wij informeren je tevens hoe je dit verder kunt rapporteren.

Contact

Het Nationaal Agentschap European Solidarity Corps is bereikbaar via telefoonnummer 030 – 2306 344. Omdat we de richtlijnen van de Nederlandse overheid opvolgen werken onze collega’s zo veel mogelijk vanuit huis. Hierdoor kan het voorkomen dat we telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Heb je een dringende vraag? Stuur ons dan een e-mail naar esc@nji.nl en vermeld duidelijk in de onderwerpregel dat het om een spoedvraag gaat.

Ben je deelnemer aan het programma en heb je vragen? Neem dan contact op met de projectverantwoordelijke bij de zendende organisatie. Voor informatie en ondersteuning kan je ook terecht bij de Nederlandse ambassade en/of het Nederlandse consulaat in het land waar je verblijft.

Let op: doordat omstandigheden in Europa snel veranderen kan ook dit advies worden bijgesteld. Check daarom regelmatig onze website.

bgie