Skip to main content
Vrijwilligerswerk

ESC 3.0 is een Samenwerkingspartnerschap om kennis en ervaring uit te wisselen in het ontvangen en ondersteunen van Europese vrijwilligers via het European Solidarity Corps. De drie deelnemende partnerorganisaties doen dit door bij elkaar peer-to-peer audits uit te voeren. Ze zoomen in op de verschillende werkbenaderingen en methoden. Jessie Voermans van Stichting Lava Legato vertelt er meer over.

Het project is een samenwerking van Lava Legato uit Nederland, Taller d’Art, Cultura i Creació uit Spanje en Associazione Porta Nuova Europa uit Italië. Volgens Jessie zorgt de internationale samenwerking voor interessante inzichten. "Verschil in aanpak heeft soms een culturele grondslag. Je leert dat er uiteenlopende manieren zijn om een project te organiseren. Het geeft inspiratie voor je eigen aanpak, maar het kan ook het idee over je eigen aanpak versterken."  

Let’s talk about quality 

Project 'ESC 3.0' is ontstaan vanuit het idee om de kwaliteit van vrijwilligersprojecten te verbeteren. Jessie: "Dat vinden we als organisatie belangrijk. Kwaliteit behoeft constant aandacht. Het is een thema waar we met collega’s graag permanent mee bezig willen zijn. Maar we bedachten dat het misschien nog nuttiger is om over kwaliteit te praten met mensen die hetzelfde doen bij ondersteunende- en ontvangende organisaties in binnen- en buitenland."

 

De partner die wordt ge-audit, levert als auditee documenten aan om aan te geven wat ze doen. De partner die auditor is, voert daarna de audit uit en stelt vragen. De derde partner heeft de functie van observer of tweede auditor. Bij de derde stap maakt de auditor een samenvatting met aanbevelingen. Tot slot geeft de auditee aan of en op welke manier de aanbevelingen zijn opgevolgd. 

Niet van bovenaf kijken 

Zelf heeft Jessie positieve ervaringen met peer reviews. "Het mooie daarvan is dat je vanuit gelijkwaardigheid naar elkaar kijkt. Dat is een innovatieve manier van kijken en denken. Met twee partners in het buitenland hebben we op dezelfde manier gekeken naar de doelstelling van ons project. Wat willen we bereiken?" 

Professionals die op de werkvloer actief zijn, weten precies de juiste vragen te stellen.

Jessie Voermans - Stichting Lava Legato

Auditor en auditee 

Om het proces van peer audits richting en structuur te geven, ontwikkelden ze een nieuwe methodiek. Hierdoor wordt een audit telkens op dezelfde manier uitgevoerd. Ze analyseerden hiervoor de fasen van zenden en ontvangen, van werving en selectie tot voorbereiding en de afronding en evaluatie van een project.

De partner die wordt ge-audit, levert als auditee documenten aan om aan te geven wat ze doen. De partner die auditor is, voert daarna de audit uit en stelt vragen. De derde partner heeft de functie van observer of tweede auditor. Bij de derde stap maakt de auditor een samenvatting met aanbevelingen. Tot slot geeft de auditee aan of en op welke manier de aanbevelingen zijn opgevolgd. 

Gelijkwaardige partners 

Jessie: "Voor het proces hebben we vier worksheets gemaakt die samenhangen met de hierboven beschreven stappen. Uiteindelijk gaat het erom dat je aanbevelingen krijgt van een gelijkwaardige partner die weet wat in de praktijk werkt en niet werkt. Dit is in de pilots heel goed gegaan. We hebben twintig audits uitgevoerd voor verschillende thema’s."

Uitdagen of beschermen? 

De audits leverden ook interessante discussies op met de Italiaanse en Spaanse partners. Jessie: "Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers de ruimte krijgen om fouten te maken. Dat ze uitdagingen aangaan, waar soms ook moeilijke momenten bij horen. Daar leer je van. De Italiaanse en Spaanse partners zijn meer beschermend en bieden eerder ondersteuning bij het oplossen van problemen. Terwijl jongeren in Nederland vaak van jongs af aan leren initiatief te tonen en proactief dingen zelf op te lossen. Voor beide aanpakken is wat te zeggen."

Wat ze heel interessant vonden, waren de impliciete vanzelfsprekendheden in de verschillende landen. De culturele verschillen waren al wel bekend, maar het was volgens Jessie goed om die weer scherp te hebben. "In de eerste fase van een vrijwilligersproject is het goed om te weten wat er anders is in een land. Dat kwam expliciet naar voren in een audit. Daar kun je dan meer aandacht voor hebben."

Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers de ruimte krijgen om fouten te maken. Dat ze uitdagingen aangaan, waar soms ook moeilijke momenten bij horen. Daar leer je van.

Jessie Voermans - Stichting Lava Legato

Informele evaluatie 

Het mooie van een peer audit vindt Jessie dat het geen formeel beoordelingsmoment is, maar dat het een informeel evaluerend karakter heeft. "Het is bedoeld om te verbeteren, met de focus op het werk op operationeel niveau. Professionals die op de werkvloer actief zijn, weten precies de juiste vragen te stellen. Zij kennen de knelpunten als geen ander." 

Online beschikbaar 

De partners begonnen in het najaar van 2019 en hebben het project vanwege corona een half jaar verlengd. Jessie: "Alles ging gelukkig prima online. Het was heel efficiënt. We hebben hiermee ervaren dat reizen niet altijd nodig is. Eind januari is alles afgerond en we stellen het materiaal online beschikbaar." 

Ook een Samenwerkingspartnerschap starten?

Dit project is uitgevoerd met subsidie van Erasmus+ Jeugd binnen
Key Action 2: Partnerschappen. De belangrijkste tip bij het doen van aanvraag voor een Samenwerkingspartnerschap van Jessie voor andere organisaties: blijf dicht bij jezelf. "Doe iets wat in het verlengde ligt van wat je al doet en wat je al belangrijk vindt. Kies iets dat voortkomt uit je eigen behoefte en ga niet iets doen omdat de financiële middelen er voor zijn."

Terug naar Overzicht

bgie