Skip to main content

De Europese Commissie heeft 2022 uitgeroepen tot ‘Europees Jaar van de Jeugd’. Voor wie is dat belangrijk en wat gaat er precies gebeuren?

Europa heeft de visie, betrokkenheid en de participatie van álle jongeren nodig om aan een betere toekomst te werken. In 2022, het ‘Europees Jaar van de Jeugd’, ligt de focus vooral op uitdagingen als duurzaamheid, digitalisering en inclusie. Door rondom deze thema's initiatieven onder de aandacht te brengen, partijen te verbinden en samen te kijken waar uitdagingen en oplossingen overlappen kunnen we stappen zetten. In 2022, maar ook daarna!

Het 'Europees Jaar van de Jeugd' streeft vier doelstellingen na:

  • jongeren opnieuw positieve vooruitzichten bieden, met een bijzondere aandacht voor de negatieve impact die de COVID-19-pandemie op hen heeft gehad, en tegelijkertijd benadrukken hoe de groene en de digitale transitie en de Europese Unie kansen bieden voor jongeren en de samenleving als geheel;
  • jongeren – en vooral jongeren in achterstandssituaties - via o.a. het jongerenwerk ondersteunen om relevante kennis en vaardigheden op te doen en zo actieve en geëngageerde burgers te worden, geïnspireerd door een Europees gevoel van samenhorigheid;
  • jongeren meer inzicht te geven in de diverse mogelijkheden die ze hebben op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau om hun persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen en deze mogelijkheden actief te promoten;
  • het jongerenbeleid integreren in alle relevante beleidsterreinen van de Unie, zoals afgesproken in de Europese Jongerenstrategie 2019‑2027, om ervoor te zorgen dat er op elk niveau van het besluitvormingsproces rekening wordt gehouden met het perspectief van de jongere.

Kijk voor meer informatie over dit initiatief het persbericht van de Europese Commissie

 

Terug naar Nieuws

bgie