Vind jij het interessant om aanvragen voor jongerenprojecten in binnen- en buitenland te beoordelen en mee te beslissen welke projecten uitgevoerd mogen worden met subsidie van de Europese Commissie? Lees dan snel verder!

Voor de subsidieprogramma's Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps zijn we op zoek naar circa acht externe beoordelaars voor het beoordelen van projectaanvragen en rapportages van projecten.

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps is in Nederland ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en verantwoordelijk voor twee initiatieven van de Europese Unie: Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps.

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. Ons Nationaal Agentschap heeft als kernfunctie om het programma voor buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk uit te voeren, te faciliteren en te monitoren. Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma dat jongeren de kans biedt om vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen, overal in Europa.

De basis voor beide programma’s is dat investeringen in niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen.

Wat ga je doen?

Bij het beoordelen van projectaanvragen en rapportages van projecten werkt het Nationaal Agentschap samen met een groep externe beoordelaars. We streven naar een groep beoordelaars met uiteenlopende relevante expertise en een diverse achtergrond. Het gaat binnen Erasmus+ Jeugd om de beoordeling van subsidieaanvragen voor jongerenuitwisselingen, training van jongerenwerkers en jongerenparticipatieprojecten, de Discover EU Inclusie actie, Samenwerkingspartnerschappen en Kleinschalige Partnerschappen en binnen het European Solidarity Corps voor Solidariteitsprojecten.

Wat vragen wij van beoordelaars?

 • Aantoonbare kennis over en ervaring met niet-formeel leren, intercultureel leren, (internationaal) jongerenwerk, vrijwilligerswerk, het opzetten van maatschappelijke projecten en/of jongerenparticipatie;

 • In staat zijn de aanvragen op relevantie, impact en het bijbehorende project ontwerp te beoordelen en evalueren en je mening over de kwaliteit van de aanvraag goed schriftelijk te kunnen onderbouwen;

 • Volgens procedures kunnen werken (met richtlijnen en deadlines);

 • Ervaring met het opzetten en/of uitvoeren van projecten is een pré;

 • Engelstalige aanvragen kunnen beoordelen en de beoordeling in het Nederlands schrijven. Een goede Nederlandse schrijfvaardigheid (leesbaarheid, spelling) is daarbij noodzakelijk;

 • Openstaan voor samenwerking en feedback (geven en ontvangen);

 • Minimaal één jaar beschikbaar zijn voor de beoordeling van projecten na de drie deadlines voor beide programma’s. Per deadline is er ongeveer vier weken tijd om de aanvragen te beoordelen. Er geldt een minimum van vijf aanvragen per deadline om te beoordelen, waarbij je gemiddeld per aanvraag vier uur bezig bent;

 • Deelname aan de twee jaarlijkse bijeenkomsten voor alle beoordelaars (informatie, training, uitwisseling, evaluatie);

 • Vertrouwelijk omgaan met informatie en de documenten die met een aanvraag te maken hebben;

 • Een verklaring te ondertekenen waarin je aangeeft dat er geen belangenconflict is.

Mocht je interesse hebben en zelf ook (incidenteel) subsidie aanvragen bij de programma’s, dan is dat onder voorwaarden mogelijk.

Wat bieden wij?

 • Een financiële vergoeding per beoordeelde subsidieaanvraag (afhankelijk van de omvang van de aanvraag (€ 130 - € 260 bruto) en voor deelname aan de twee jaarlijkse bijeenkomsten (€ 130 + reiskostenvergoeding);

 • Ondersteuning en training vanuit het Nationaal Agentschap;

 • Een leuke klus, waarbij je goed inzicht krijgt van wat er speelt binnen het jongerenwerk en het vrijwilligerswerk in Nederland en Europa. Het gaat vaak om inspirerende buitenschoolse projecten die als doel hebben om de kwaliteit van het jongerenwerk in Europa te verbeteren of jongeren een belangrijke niet-formele leerervaring te bieden.

De beoordeling van aanvragen gebeurt online en kun je op afstand doen.

Interesse?

Stuur dan uiterlijk zondag 28 augustus je motivatie en CV naar erasmusplus@nji.nl onder vermelding van 'Sollicitatie Externe beoordelaar'. Op basis van motivatie en CV maken wij een eerste selectie.

Je deelname aan onderstaande bijeenkomsten is een voorwaarde om als expert bij Erasmus+Jeugd en European Solidarity Corps aan de slag te kunnen:

 • Op dinsdag 30 augustus vindt er van 15:00 tot 17:00 uur een online informatiebijeenkomst met speed dates plaats voor potentiële nieuwe beoordelaars. Na deze bijeenkomst kun je aangeven of je beoordelaar zou willen worden. In dat geval vragen we je een aanvraag thuis kort schriftelijk te beoordelen en ons te mailen. Hierna maken wij een selectie op basis van ervaring en de hierboven beschreven competenties.
   
 • Op donderdag 22 september 2022 vindt de tweejaarlijkse bijeenkomst/trainingsdag voor alle externe beoordelaars in Utrecht plaats. Voor de eerste deadline van 4 oktober 2022 volgt dan nog een (online) instructiebijeenkomst. Je deelname aan deze bijeenkomsten is een voorwaarde om als expert bij Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps aan de slag te kunnen. 

Meer informatie

Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met Mireille Unger via m.unger@nji.nl of 030-2306508 of met Willemijn van Ingen via w.vaningen@nji.nl of 030 2306563.  

Terug naar Nieuws

bgie