Skip to main content

Vind jij het interessant om aanvragen voor jongeren-, jongerenwerkers- en/of sportprojecten in binnen- en buitenland te beoordelen en mee te beslissen welke projecten uitgevoerd mogen worden met subsidie van de Europese Commissie? Lees dan snel verder!

Voor de subsidieprogramma's Erasmus+ Jeugd, Erasmus+ Sport en het European Solidarity Corps zijn we op zoek naar uitbreiding van onze pool van externe beoordelaars voor het beoordelen van projectaanvragen en rapportages van projecten.

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en Sport en European Solidarity Corps is in Nederland ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en verantwoordelijk voor drie initiatieven van de Europese Unie: Erasmus+ Jeugd, Erasmus+ Sport en het European Solidarity Corps.

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. Het Nationaal Agentschap heeft als kernfunctie om het programma voor buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk uit te voeren, te faciliteren en te monitoren. Daarnaast voeren wij een gedeelte van het programma Erasmus+ Sport uit, dat bestaat uit mobiliteitsprojecten voor sportcoaches, vrijwilligers en bestuurders in de spot, met als doel om breedtesportverenigingen sterker te maken. Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma dat jongeren de kans biedt om vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen, overal in Europa.

De basis voor Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps is dat investeringen in niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen.

Wat ga je doen?

Bij het beoordelen van projectaanvragen en rapportages van projecten, werkt het Nationaal Agentschap samen met een groep externe beoordelaars. We streven naar een groep beoordelaars met uiteenlopende relevante expertise en een diverse achtergrond. Het gaat binnen Erasmus+ Jeugd om de beoordeling van subsidieaanvragen voor jongerenuitwisselingen, training van jongerenwerkers en jongerenparticipatieprojecten, de Discover EU Inclusie actie, Samenwerkingspartnerschappen en Kleinschalige Partnerschappen en binnen het European Solidarity Corps voor Solidariteitsprojecten. Binnen Erasmus+ Sport gaat het om de beoordeling van subsidieaanvragen voor mobiliteitsprojecten van sportcoaches, vrijwilligers en bestuurders van breedtesportverenigingen om de kennis en capaciteit binnen breedtesportverenigingen te vergroten.

Wat vragen wij van beoordelaars?

 • Voor Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps: aantoonbare kennis over en ervaring met niet-formeel leren, intercultureel leren, (internationaal) jongerenwerk, inclusie en diversiteit, vrijwilligerswerk, maatschappelijke projecten opzetten en/of jongerenparticipatie;

 • Voor Erasmus+ Sport: aantoonbare kennis van en/of ervaring met breedtesportverenigingen en de vlakken waarop zij zich kunnen ontwikkelen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het sportaanbod, good governance, veilige sport, duurzaamheid en sociale inclusie, internationale samenwerking);

 • In staat zijn de aanvragen op relevantie, impact en het bijbehorende project ontwerp te beoordelen en evalueren en je mening over de kwaliteit van de aanvraag goed schriftelijk te kunnen onderbouwen;

 • Volgens procedures kunnen werken (met richtlijnen en deadlines);

 • Ervaring met het opzetten en/of uitvoeren van projecten is een pré;

 • Engelstalige aanvragen kunnen beoordelen en de beoordeling in het Nederlands schrijven. Een goede Nederlandse schrijfvaardigheid (leesbaarheid, spelling) is daarbij noodzakelijk;

 • Openstaan voor samenwerking en feedback (geven en ontvangen);

 • Minimaal één jaar beschikbaar zijn voor de beoordeling van projecten en rapportages:
  • Projectbeoordeling: na de twee tot drie deadlines van de subsidieprogramma’s. Per deadline is er ongeveer vier weken tijd om de aanvragen te beoordelen. Er geldt een minimum van vijf aanvragen om te beoordelen per deadline (voor Samenwerkingspartnerschappen geldt een minimum van twee aanvragen), waarbij je gemiddeld per aanvraag vierenhalf à vijf uur (voor Samenwerkings-partnerschappen circa negen uur) bezig bent;
  • Rapportages: gedurende het gehele jaar. Er geldt een minimum van acht eindrapportages per jaar (bij beschikbaarheid), waarbij je gemiddeld drie à vier uur bezig bent.
 • Deelname aan de twee jaarlijkse bijeenkomsten voor alle beoordelaars (informatie, training, uitwisseling, evaluatie);

 • Vertrouwelijk omgaan met informatie en de documenten die met een aanvraag te maken hebben;

 • Een verklaring te ondertekenen waarin je aangeeft dat er geen belangenconflict is.

Mocht je interesse hebben en zelf ook (incidenteel) subsidie aanvragen bij de programma’s, dan is dat onder voorwaarden mogelijk.

Wat bieden wij?

 • Een financiële vergoeding per beoordeelde subsidieaanvraag (afhankelijk van de soort aanvraag: €157,50 - €315 bruto) en per beoordeelde eindrapportage (afhankelijk van de soort eindrapportage: €87,50 - €315 bruto per rapportage) en voor deelname aan de twee jaarlijkse bijeenkomsten (€65 voor de online bijeenkomst en €130 + reiskostenvergoeding voor de fysieke bijeenkomst);
 • Ondersteuning en training vanuit het Nationaal Agentschap;

 • Een leuke klus, waarbij je goed inzicht krijgt van wat er speelt binnen het jongerenwerk en op het gebied van jongerenparticipatie in Nederland en Europa. Het gaat vaak om inspirerende buitenschoolse projecten die als doel hebben om de kwaliteit van het jongerenwerk in Europa te verbeteren of jongeren een belangrijke niet-formele leerervaring te bieden en/of betekenisvolle jongerenparticipatie in Nederland te stimuleren. En voor Erasmus+ Sport: een goed inzicht in ontwikkelingen binnen de breedtesport.

De beoordeling van aanvragen gebeurt online en is niet locatie gebonden.

Interesse?

Stuur dan uiterlijk zondag 7 januari 2024 je motivatie en cv naar erasmusplus@nji.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie Externe beoordelaar’. Geef aan in je motivatie voor welke subsidielijn(en) binnen Erasmus+ Jeugd je interesse hebt om aanvragen en rapportages te beoordelen of dat je interesse hebt om Solidariteitsprojecten of aanvragen bij Erasmus+ Sport te beoordelen. Op basis van motivatie en cv maken wij een eerste selectie, je krijgt hierover op donderdag 11 januari bericht.

 • Op donderdag 18 januari 2024 van 15:00 - 17:00 uur vindt er een online informatiebijeenkomst met speeddates plaats voor potentiële nieuwe beoordelaars. Na deze bijeenkomst kun je aangeven of je beoordelaar zou willen worden. In dat geval vragen we je een aanvraag thuis kort schriftelijk te beoordelen en ons te mailen. Hierna maken wij een selectie op basis van de beoordelingsopdracht, de speeddates en de hierboven beschreven competenties en ervaring. Vrijdag 26 januari laten we je weten of we je graag in onze pool van beoordelaars op willen nemen.
 • Op vrijdagochtend 9 februari 2024 vindt de online bijeenkomst/trainingsdag voor alle externe beoordelaars plaats. Vóór de eerste deadline van 20 februari 2024 volgt een schrijftraining, een technische instructiebijeenkomst en een inhoudelijke inputsessie over de subsidielijn (alle drie online, data n.n.b.). Je deelname aan deze bijeenkomsten is een voorwaarde om als beoordelaar bij Erasmus+  en European Solidarity Corps aan de slag te kunnen.

Je deelname aan deze bijeenkomsten is een voorwaarde om als expert bij Erasmus+ en European Solidarity Corps aan de slag te kunnen.

Meer informatie

Heb je vragen over de vacature, neem dan voor Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps contact op met Mireille Unger via m.unger@nji.nl  en voor Erasmus+ Sport met Jurgen Aarden via j.aarden@nji.nl.

Terug naar Nieuws

bgie