Skip to main content

2022 is door de Europese Commissie uitgeroepen tot 'European Year of Youth', waarbij er extra aandacht is voor het belang van Europese jongeren voor een betere toekomst - groener, inclusiever en digitaler. In heel Europa worden evenementen georganiseerd om de stem van jongeren luider te laten horen. Nationaal Coördinator Floris Muller neemt ons mee in wat er speelt. Deze keer: problemen oplossen of voorkomen?

"Grote toename eenzaamheid onder jongeren", "onverminderd hoog aantal jongeren met suïcidale gedachten", "Jeugdzorg schiet ernstig tekort". Zomaar een aantal krantenkoppen van de afgelopen weken. Problemen te over. Problemen die aandacht verdienen. Van mensen, organisaties, scholen, overheden, de maatschappij.

Maar soms heb ik het idee dat we verzanden in problemen. Problemen die nu opduiken, die nu meetbaar zijn, waar de gevolgen nu voelbaar zijn, die nu nieuwswaarde hebben, die nu een pleister nodig hebben. Er spelen zoveel zaken in het nu, dat we soms vergeten te kijken naar het grotere plaatje. We zijn zo druk bezig met ‘belangrijk en urgent’ dat we het ‘belangrijk, niet urgent’ uit het oog verliezen. Zijn reactief in plaats van preventief.

Het is natuurlijk niet gek dat dit gebeurt. Lange termijn denken is niet iets waar we van nature goed in zijn. Daar komt bij dat resultaten en impact tegenwoordig altijd en overal meetbaar moeten zijn. Voor korte termijn problemen is dat geen probleem, want het is makkelijk te meten of een wachtlijst toe- of afneemt. Maar hoe doe je dat voor preventief beleid? Hoe weet je (en meet je) dat het jouw interventie is die ertoe heeft bijgedragen dat een jongere over vijf jaar niet eenzaam en suïcidaal is?

Preventief werken is niet makkelijk. Het vergt een sterke visie waarin je anderen mee kan nemen, het vergt vertrouwen en een lange adem. En natuurlijk tijd, geld en aandacht.

Ik nodig iedereen uit op zoek te gaan naar een nieuwe balans tussen het oplossen van problemen en juist het voorkomen ervan. Een balans voor jezelf, maar ook voor je organisatie. Waarin je niet alleen kijkt naar wat er niet goed gaat en dit probeert op te lossen. Maar waarin je ook kijkt hoe je jongeren juist in hun kracht kan zetten. Hoe je ze een stem kan geven en hoe je hen kan laten ervaren dat wat zij doen een verschil kan maken. Als stichting, vereniging, school of als gemeente.

Wil je hier eens over sparren? Neem dan vooral contact op met mij via f.muller@nji.nl. Ik denk graag met jullie mee en/of koppel jullie aan partijen met de juiste ervaring.

  • Tip: lees vooral ook eens de tips uit het E-magazine ‘Opveren na de Coronacrisis’ van het SYNC lab over de huidige stand van zaken van jongeren en de veerkracht die zij bezitten!

Terug naar Nieuws

bgie