Skip to main content

Het Nationaal Agentschap European Solidarity Corps zoekt naar een Coördinator van Europese Partnerschappen (zzp-opdracht) ter ondersteuning van het uitvoeren van onze Europese Partnerschappen op het gebied van Jongerenwerk. Interesse? Lees snel verder!

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps is in Nederland verantwoordelijk voor twee initiatieven van de Europese Unie: Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps (ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

 • Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. Ons Nationaal Agentschap heeft als kernfunctie om het programma voor buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk uit te voeren, te faciliteren en te monitoren. 
 • Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma dat jongeren de kans biedt om vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen, overal in Europa. 

Aan de basis van beide programma’s staat de gedachte dat investeringen in niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen.

Coördinator van Europese Partnerschappen (10 - 20 uur per week) (zzp-opdracht)

Wij zoeken een Coördinator die ons ondersteunt bij het uitvoeren van onze Europese Partnerschappen op het gebied van Jongerenwerk. Deze partnerschappen zijn projecten met Nationale Agentschappen uit verschillende Europese landen waarbij wij als Nederlands Agentschap de schakel zijn tussen het Nederlandse en Europese werkveld. Doelstelling is om door middel van Europese samenwerking kennis, ervaringen en ontwikkelingen te delen die bijdragen aan de kwaliteit van het jongerenwerk in zowel Nederland als de rest van Europa. Als eerste is het dus van belang om samen met belangrijke Nederlandse stakeholders relevante onderwerpen voor Nederland te identificeren.

Wij zoeken een coördinator voor het uitvoeren van de activiteiten in Nederland voor (met name) de volgende Europese Partnerschappen:

Takenpakket

 • Het coördineren en uitvoeren van de Nederlandse werkplannen op basis van de Europese werkplannen van de Europese Partnerschappen;
 • In samenwerking met de belangrijkste Nederlandse stakeholders inventariseren hoe deze Europese Partnerschappen bij kunnen dragen aan de kwaliteit van het jongerenwerk in Nederland;
 • Het betrekken en enthousiasmeren van potentiële gemeenten en/of andere partners bij de implementatie van de verschillende trajecten;
 • Het concretiseren van de activiteiten en het tijdspad voor de betreffende partnerschappen.
 • Het organiseren van (internationale) bijeenkomsten in Nederland;
 • Het ophalen van best practices in Nederland en/of het uitzetten van onderzoeksactiviteiten;
 • Het organiseren van veldbezoeken van organisaties aan Nederland en/of het voorbereiden van veldbezoek van Nederlandse organisaties aan een ander land;
 • Het vertegenwoordigen van het Nationaal Agentschap tijdens relevante (stakeholders) meetings in binnen- en buitenland;
 • Bijdragen aan de zichtbaarheid van de partnerschappen in Nederland;
 • Het monitoren van voortgang en het rapporteren naar het Nationaal Agentschap.

Profiel

 • Je bent doortastend, niet bang om initiatief te nemen en gericht op het bereiken van resultaten;
 • Je vindt het leuk om invulling te geven aan een opstartend partnerschap. Je kunt snel analyseren wat er leeft, weet dit om te zetten tot heldere trajecten en je bent goed in het bij elkaar brengen van partijen;
 • Ervaring in de jeugdsector en/of het jongerenwerk, met niet-formele leermethodes en/of het organiseren van internationale (groeps-)projecten met jongeren;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met projectcoördinatie en sterke organisatorische vaardigheden, waaronder planmatig werken;
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Kennis over nationale en Europese (beleids-)ontwikkelingen op het gebied van jongerenwerk is een pré.

Voorwaarden opdracht

 • Het betreft een zzp-opdracht waar een overeenkomst van opdracht (modelovereenkomst Belastingdienst) aan ten grondslag ligt;
 • De tijdsinvestering zal door het jaar heen verschillen. We verwachten een gemiddelde tijdsbesteding tussen de 10 – 20 uur per week;
 • In eerste instantie een opdracht voor 6 maanden, maar uitgangspunt is om bij een goede samenwerking de samenwerking te verlengen zolang de partnerschappen voortduren;
 • Uurtarief: maximaal € 65,- inclusief btw.

Reageren 

Heb je belangstelling in (een van) deze opdracht(en), dan kun je reageren tot uiterlijk 18 september via de knop Solliciteren op onze website www.werkenbijhetnji.nl. Sollicitaties gaan doorlopend, dus je wordt mogelijk al eerder uitgenodigd voor gesprek. Geef in je brief aan als je interesse en/of ervaring hebt in  enkel specifieke opdrachten of activiteiten zoals in de opdracht genoemd. Meer informatie over de inhoud van de opdracht is verkrijgbaar bij Mireille Unger, Programma Adviseur, tel. 030 230 6508 of Jojanneke de Waal, Hoofd Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps, tel. 030 230 6602.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites: 

Terug naar Nieuws

bgie