Skip to main content

In de publicatie 'How to talk about war: facilitating learning in the face of crisis' zoeken de auteurs naar manieren om het onderwerp oorlog naar niet-formele leeractiviteiten te brengen en o.a. jongerenwerkers en trainers te ondersteunen in het bespreekbaar maken ervan. Lees verder voor meer informatie en het artikel.

In het voorwoord van 'How to talk about war: facilitating learning in the face of crisis' beschrijven auteurs Gmitrowicz, Brzezińska-Hubert en Kimmig hoe zij op 24 februari 2022, de dag van de Russische inval in Oekraïne, middenin een transnationale trainingsweek zitten met vrijwilligers uit heel Europa, inclusief uit Oekraïne en Rusland. Die ervaring leidt tot de publicatie van dit artikel, dat gaat over hoe crisissituaties het hoofd te bieden en er een onderwerp van gesprek van te maken in niet-formele leeractiviteiten, met name daar waar gewerkt wordt met gemengde en transnationale groepen. 

Het artikel laat verschillende manieren zien hoe het onderwerp oorlog naar niet-formele leeractiviteiten te brengen en gezamenlijk op zoek te gaan naar manieren om hiermee om te gaan binnen workshops, seminars en trainingen. Deze kleine publicatie is een work-in-progress en een poging om eerste antwoorden en praktische manieren te vinden om in een niet-formele setting over oorlog te praten.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens het artikel zijn o.a.: 

  • Hoe kan ik de oorlog bespreekbaar maken? Moet ik er over praten?
  • Hoe kan ik tot kleine acties inspireren?
  • Hoe kan ik hen die het bijzonder nodig hebben ondersteunen?
  • Hoe kan ik de groep/community versterken?

De publicatie kan als tool gebruikt worden door o.a. trainers, facilitators en jongerenwerkers. Het is de downloaden via onderstaande link.

Terug naar Nieuws

bgie