Skip to main content

Het Nationaal Agentschap European Solidarity Corps zoekt naar een Coördinator van het Europees Strategisch Partnerschap 'New Power in Youth' (zzp-opdracht). Interesse? Lees snel verder!

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd, Erasmus+ Sport en European Solidarity Corps is in Nederland verantwoordelijk voor drie initiatieven van de Europese Unie: Erasmus+ Jeugd, Erasmus+ Sport en het European Solidarity Corps.

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. Ons Nationaal Agentschap heeft als kernfunctie om het programma voor buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk uit te voeren, te faciliteren en te monitoren.

Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma dat jongeren de kans biedt om vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen, overal in Europa.

Aan beide programma’s staat de gedachte aan de basis dat investeringen in niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd & Sport en European Solidarity Corps is ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Coördinatie van Europees Partnerschap (zzp)

Wij zoeken een Coördinator (ZZP) die ons ondersteunt bij het uitvoeren van een Europees Partnerschap tussen een aantal Nationale Agentschappen en het expertisecentrum SALTO Participation & Information, genaamd ‘New Power in Youth’. Het hoofddoel van dit partnerschap is het bevorderen van participatie van jongeren in de democratie. De drie doelstellingen van het partnerschap zijn:

 • Het introduceren van de Youth Participation Strategy en het ondersteunen van jongerenparticipatieprojecten via de programma's Erasmus+ en het European Solidarity Corps;
 • Het ondersteunen van strategische ontwikkeling van jongerenparticipatie in het democratisch leven op lokaal, nationaal en Europees niveau;
 • Het bevorderen van samenwerking tussen de non-formele en formele educatiesectoren met als doel jongerenparticipatie in de democratie te bevorderen.

Doelstelling van onze deelname aan dit partnerschap is om door middel van Europese samenwerking kennis, ervaringen en ontwikkelingen te delen die bijdragen aan de participatie van jongeren in de democratie in Nederland. Vooral op doelstellingen 1 en 2 zijn wij als Nederlands Nationaal Agentschap nu zo’n anderhalf jaar actief en zijn wij de schakel tussen het Nederlandse en Europese werkveld.

Voor meer informatie over het partnerschap en haar activiteiten, zie de Concept Note van het partnerschap en de New Power in Youth Instagram-pagina. 

Wij zoeken een coördinator voor verdere implementatie en uitvoering van activiteiten als onderdeel van dit programma in Nederland.

De opdracht

 • Het opzetten, coördineren en uitvoeren van het Nederlandse werkplan, inclusief communicatie & budgetbeheer op basis van het werkplan van het Europese Partnerschap.
 • Het samenstellen, coördineren en voorzitten van een nationale expertgroep met relevante stakeholders die ondersteunen in het vormgeven en uitvoeren van het werkplan en het Partnerschapsprogramma.
 • Het coördineren, promoten en organiseren van de activiteiten die voortvloeien uit de werkplannen (bijv. (inter)nationale worklabs en trainingen, netwerkbijeenkomsten, expertgroepmeetings, etc.).
 • Het ophalen van best practices in Nederland en/of het uitzetten van onderzoeksactiviteiten.
 • Het laten vertalen van documenten en/of het toepasbaar (laten) maken van internationale documenten voor de Nederlandse context en andersom.
 • Het vertegenwoordigen van het NA tijdens relevante (stakeholders) meetings in binnen- en buitenland.
 • Het aansluiten van nieuwe partners waar nodig.
 • Bijdragen aan de zichtbaarheid van het partnerschap in Nederland.
 • Het monitoren van voortgang en het rapporteren naar het NA.

Profiel

 • Ervaring met jongerenparticipatie in de democratie.
 • Affiniteit met de jongerendoelgroep (13-30 jaar).
 • Kennis van het jongerenparticipatienetwerk in Nederland, kennis van het Europese netwerk is een pré.
 • Het als een missie zien om jongerenparticipatie in Nederland en Europa een stapje verder te brengen.
 • Goed kunnen schakelen tussen jongeren, organisaties en overige stakeholders en belangen en wensen van alle partijen in het oog houden.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met projectcoördinatie en het organiseren en faciliteren van online en offline bijeenkomsten en trainingen.
 • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden, waaronder planmatig werken.
 • Je bent oplossingsgericht, hebt strategisch inzicht en durft besluiten te nemen.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden.
 • Je bent een spin in het web en bent goed in het samenwerken met verschillende partijen.
 • Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Je bent initiatiefrijk, creatief en resultaatgericht.

Ons aanbod

 • De tijdsinvestering zal door het jaar heen verschillen. We verwachten een gemiddelde tijdsbesteding tussen de 6 tot 8 uur per week; in weken met internationale bijeenkomsten meer.
 • Opdracht loopt in ieder geval een half jaar, bij wederzijdse tevredenheid mogelijk langer.
 • Tarief: €30 - €55,- (afhankelijk van je ervaring), exclusief btw.
 • Start in overleg, bij voorkeur al in september of oktober.

Heb je belangstelling in deze opdracht, dan kun je reageren tot en met 15 september via de knop Solliciteren op onze website www.werkenbijhetnji.nl. Informatie over de inhoud van de vacature is verkrijgbaar bij Linda Janmaat (vanaf 21 augustus), Programma-adviseur, tel. 030 230 6387 of Jojanneke de Waal (t/m 14 augustus), Hoofd Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps, tel. 030 230 6602. Eerste gesprekken vinden plaats in de week van 25 september (bij voorkeur 26 september of 28 september in de middag). Geef in je sollicitatie even aan als deze data niet voor je uitkomen.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Terug naar Nieuws

bgie