Skip to main content

Het Nationaal Agentschap European Solidarity Corps zoekt naar een coördinator bijeenkomsten Training and Evaluation Cycle (TEC) (zzp-opdracht). Interesse? Lees snel verder!

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd, Erasmus+ Sport en European Solidarity Corps is in Nederland verantwoordelijk voor drie initiatieven van de Europese Unie: Erasmus+ Jeugd, Erasmus+ Sport en het European Solidarity Corps.

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. Ons Nationaal Agentschap heeft als kernfunctie om het programma voor buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk uit te voeren, te faciliteren en te monitoren. Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma dat jongeren de kans biedt om vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen, overal in Europa.

Aan beide programma’s staat de gedachte aan de basis dat investeringen in niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen.

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd, Erasmus+ Sport en European Solidarity Corps is ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

European Solidarity Corps

Binnen het European Solidarity Corps verrichten ieder jaar ca. 250 jongeren uit verschillende Europese landen tussen de 18 en 30 jaar vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties in Nederland. Daarnaast zijn er ieder jaar ook 100-200 Nederlandse vrijwilligers die naar het buitenland gaan om daar vrijwilligerswerk te doen.

In het kader van de Training and Evaluation Cycle (TEC) organiseert het Nationaal Agentschap ieder jaar zo’n 30 (meerdaagse) bijeenkomsten voor de vrijwilligers en organisaties betrokken bij het programma (gemiddeld 10-50 deelnemers per bijeenkomst). Zij krijgen hier informatie, wisselen ervaringen met elkaar uit en worden getraind op bijv. interculturele vaardigheden.

De opdracht

Als coördinator van de TEC ben jij er verantwoordelijk voor dat al deze bijeenkomsten goed verlopen. Je zorgt ervoor dat de locaties zijn geregeld, dat deelnemers op de juiste training worden ingedeeld en dat alle materialen en documenten op de juiste plek zijn. Je stemt daarvoor af met alle betrokkenen, waaronder de organisaties, deelnemers, trainers, locaties en je contactpersoon bij het Nationaal Agentschap. Bij een klein deel van de bijeenkomsten vertegenwoordig je het Nationaal Agentschap. Het is daarvoor belangrijk dat je ca. 5 keer per jaar fysiek in Utrecht kunt zijn (de momenten worden in overleg bepaald). Ieder kwartaal breng je schriftelijk verslag uit van je werkzaamheden.

Profiel

Als het gaat om ervaring, vragen we het volgende:

 • Je hebt minimaal 5 jaar (recente) ervaring met het (grotendeels) zelfstandig organiseren en coördineren van bijeenkomsten voor groepen van 10-50 deelnemers.
 • Je hebt recente ervaring met het (grotendeels) zelfstandig coördineren van meerdere bijeenkomsten in eenzelfde periode op verschillende locaties in het land.
 • Je hebt recente ervaring met het werken in een internationale context.

Verder is het belangrijk dat je:

 • Communicatief vaardig bent. Je weet je boodschap aan te passen aan je doelgroep (jongeren,  organisaties, trainers en locatie) en kunt makkelijk communiceren in zowel het Nederlands als het Engels;
 • Zorgvuldig te werk gaat. Het is belangrijk dat iedereen tijdig de juiste informatie ontvangt en dat je alles goed documenteert voor eventuele toekomstige controles;
 • Goed overzicht kunt bewaren. Je bent vaak tegelijkertijd bezig met de organisatie van verschillende bijeenkomsten. Je laat je daardoor niet van de wijs brengen en weet prioriteiten aan te brengen in je werkzaamheden;
 • Proactief handelt en vooruitkijkt. Er zijn veel factoren die invloed kunnen hebben op een bijeenkomst. Jij houdt scherp in de gaten wat er speelt en handelt daarop indien nodig. Daarvoor beschik je over een goed probleemoplossend vermogen;
 • Zelfstandig te werk gaat. Uiteraard word je ondersteund waar nodig, maar het grootste deel van je werkzaamheden zal je zelf uitvoeren.

Ons aanbod

 • Naar schatting zal het uitvoeren van de opdracht zo’n 450-500 uur op jaarbasis in beslag nemen, verdeeld over het gehele jaar. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in het voor- en najaar.
 • We hebben de intentie om een overeenkomst met de duur van een jaar te sluiten met ingangsdatum 1 januari 2024, die met wederzijds goedvinden jaarlijks wordt verlengd. We zetten in op een langdurige samenwerking, waarbij het dus belangrijk is dat jij ook beschikbaar bent en blijft.
 • We bieden een tarief van maximaal €40,- per uur exclusief btw.

Als je interesse hebt in deze opdracht, ontvangen we graag vóór 10 september je cv en motivatiebrief via de knop Solliciteren op onze website www.werkenbijhetnji.nl.

Zorg ervoor dat je in je brief vermelding maakt van bijeenkomsten die je recent hebt georganiseerd en laat weten hoe je de gevraagde eigenschappen daarbij hebt toegepast. Ook vernemen we graag welk tarief jij in 2024 voor je werkzaamheden zult rekenen.

De selectie op basis van cv en motivatie zal plaatsvinden in de week van 11 september. Bij kandidaten van gelijke geschiktheid volgt mogelijk nog een gespreksronde in de week van 25 september. Meer informatie over de inhoud van de opdracht is verkrijgbaar bij Angela Medendorp, Programma-adviseur, tel. 030 230 6364 en Saskia Groot Koerkamp, Programma-adviseur, tel. 030 230 6633.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Terug naar Nieuws

bgie