Jongeren die vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen via het European Solidarity Corps kunnen gebruikmaken van onze Online Linguistic Support (OLS), oftewel een online taalcursus. Zij doen voor vertrek een assessment en kunnen tijdens hun buitenlandverblijf online een taalcursus volgen. Zo helpt het European Solidarity Corps deelnemers ook nog eens met hun talen!

Gaat een jongere een Europees vrijwilligersproject doen? Dan wordt het aangeraden om gebruik te maken van OLS in de taal van het land waar het vrijwilligerswerk plaatsvindt, al is de deelnemer dit niet verplicht. Het assessment die de deelnemer voor vertrek doet en de taalcursus tijdens het verblijf zijn beschikbaar in 24 talen. Bekijk het overzicht van de beschikbare talen op de website van OLS.

Let op: OLS sluit per 1 juli 2022. Het systeem maakt dan plaats voor een nieuw platform. Er zal naar verwachting sprake zijn van een harde overgang. Dat betekent dat OLS ook voor huidige vrijwilligers na 30 juni 2022 niet meer beschikbaar zal zijn. Op 1 juli wordt een nieuw platform voor taalondersteuning gelanceerd door de Europese Commissie. Zodra hierover meer informatie bekend is, wordt de informatie op deze pagina bijgewerkt.

Waarom het assessment?

De Europese Commissie heeft het taalassessment ontwikkeld om tegemoet te komen aan een tweeledig verzoek van de lidstaten:

  • meetbaar maken wat de impact is van verblijf in het buitenland;

  • de taalontwikkeling in kaart brengen.
     

Hoe werkt het?

  • De online language assessment bestaat uit twee testen: één nadat de deelnemer geselecteerd is, die vóór vertrek plaatsvindt; En één aan het eind van de mobiliteitsperiode, maar die vóór terugkomst plaatsvindt;

  • Elke organisatie heeft een contactpersoon voor het OLS-managementsysteem. Als de nodige gegevens van de deelnemer (zoals e-mailadres en hoofdtaal) in OLS zijn geregistreerd, ontvangt de deelnemer per e-mail een login en password voor het taalassessment. Vervolgens ontvangt hij of zij per e-mail de uitslag van de test;

  • Twee weken vóór het eind van de mobiliteitsperiode ontvangt de deelnemer een uitnodiging voor een tweede test. De zendorganisatie kan in OLS zien wanneer de test en/of taalcursus is gedaan en wat de uitslag daarvan is. De ontvangende organisatie kan deze informatie niet zien;
  • Alleen na het assessment kan een online taalcursus worden toegekend. De taalcursus moet in dezelfde taal zijn als de taal van het assessment. De taalcursus is beschikbaar tot twee maanden na terugkomst;
  • Deelnemers die een C2-score behalen bij het eerste taalassessment hoeven geen eindassessment meer te doen.

 

bgie