Skip to main content

Jongeren die vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen via het European Solidarity Corps, kunnen gebruikmaken van de online taalcursus Online Linguistic Support (OLS). Zij doen voor vertrek een assessment en kunnen tijdens hun buitenlandverblijf online een taalcursus volgen. Zo helpt het European Solidarity Corps deelnemers ook nog eens met hun talen!

Gaat een jongere een Europees Vrijwilligersproject doen? Dan wordt aangeraden om gebruik te maken van OLS in de taal van het land waar het vrijwilligerswerk plaatsvindt, al is de deelnemer dit niet verplicht. Het assessment die de deelnemer voor vertrek doet en de taalcursus tijdens het verblijf zijn beschikbaar in 24 talen.

Nieuw platform

Per 1 juli 2022 is er een nieuw platform voor OLS geïntroduceerd. Het oude platform is gesloten en is niet meer beschikbaar. Op dit moment is er voor de vijf grootste EU-talen (Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans) volledige online taalondersteuning. De overige EU-talen (inclusief Nederlands) zullen in de periode t/m 2023 worden toegevoegd.

Vrijwilligers kunnen zich tijdelijk zelf aanmelden voor het nieuwe systeem via deze link. Er wordt op dit moment toegewerkt naar een systeem waarbij nieuwe vrijwilligers automatisch een uitnodiging voor OLS ontvangen na registratie in de Beneficiary Module.

Van organisaties wordt verwacht dat zij hun vrijwilligers in alle gevallen enige vorm van taalondersteuning bieden. Als dat (tijdelijk) niet via OLS kan, bieden de projectsubsidies de mogelijkheid tot het aanvragen van Language Learning Support à € 150,- per deelnemer. Organisaties kunnen dat budget gebruiken om bijvoorbeeld lesmateriaal aan te schaffen of een taaldocent in te huren.

bgie