Skip to main content

Youthpass wordt gebruikt om dat wat een deelnemer geleerd heeft tijdens een project vast te leggen en te erkennen. De deelnemer omschrijft in de Youthpass wat er gedaan is in het project en welke vaardigheden zijn ontwikkeld. Zo ziet de deelnemer op welke vlakken groei is ontstaan tijdens het project. De Youthpass wordt samen met de organisatie waar het project gedaan is ingevuld. De Youthpass kan van pas komen bij (toekomstige) sollicitaties.

De Europese Commissie heeft Youthpass ontwikkeld om de erkenning van niet-formeel leren te bevorderen. Het is een instrument om leerresultaten vast te leggen en te erkennen. 

  • Deelnemers van projecten hebben de mogelijkheid om in hun Youthpass-certificaat te beschrijven wat ze hebben gedaan in hun project en welke competenties ze hebben ontwikkeld. Youthpass ondersteunt dus de reflectie op het persoonlijke niet-formele leerproces en de leerresultaten.
  • Youthpass is een in Europa breed gebruikt validatie-instrument voor het niet-formeel leren in projecten van het European Solidarity Corps. Als zodanig draagt dit instrument bij aan het versterken van de maatschappelijke erkenning van jongerenwerk.
  • Door de toegevoegde waarde van het project te beschrijven, ondersteunt Youthpass actief het (Europees) burgerschap van jongeren en jongerenwerkers.

Youthpass heeft ook als doel om de inzetbaarheid van jongeren en jongerenwerkers op de arbeidsmarkt te vergroten door het benoemen van ontwikkelde kerncompetenties in het certificaat.

bgie