Skip to main content

De centrale actie ‘Vrijwilligersteams in gebieden met hoge prioriteit’ binnen het European Solidarity Corps biedt mogelijkheden om maatschappelijke uitdagingen in Europa aan te pakken. De subsidieaanvraag verloopt via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. Op deze pagina lees je een korte samenvatting van deze centrale actie.

Wat is het?

'Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit' zijn grootschalige projecten met een grote impact. Je kunt hiermee kortetermijn vrijwilligerswerk doen met jongeren uit minstens twee verschillende landen. De projecten pakken gemeenschappelijke uitdagingen in Europa aan en zijn bijvoorbeeld gericht op hulp aan vluchtelingen, slachtoffers van natuurrampen, door de mens veroorzaakte rampen, of ondersteuning op het gebied van gezondheid. 

Vrijwilligersteams

  • tussen twee weken en twee maanden;
  • fulltime (tussen 30 en 38 uur per week);
  • je werkt met vrijwilligers uit minimaal twee verschillende landen;
  • het team heeft minimaal vijf vrijwilligers, die worden geselecteerd door zend- en gastorganisaties.

Wie kan er deelnemen?

Inwoners van EU-lidstaten of van andere landen aangesloten bij het programma (IJsland, Liechtenstein, Turkije en Noord-Macedonië), die tussen de 18 en 35 jaar zijn, kunnen deelnemen aan 'Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit'.

Meer informatie

Voor vragen over deze centrale actie kun je contact opnemen met EACEA in Brussel.

bgie