Skip to main content
Vrijwilligerswerk

In 2016 vertrok Milan als Europees Vrijwilliger naar Villena, vlakbij Alicante, om een jaar lang te werken bij het Spaanse opvangcentrum van Stichting AAP. Hij woonde voor het eerst op zichzelf, leerde Spaans én deed werkervaring op in de zoölogische sector. Een enorm waardevolle en levensveranderende ervaring: alleen al omdat het de opmaat naar zijn huidige baan was. Inmiddels werkt hij op kantoor bij Stichting AAP Almere. Hier ontvangen ze jaarlijks meerdere Europese Vrijwilligers uit het buitenland – net zoals hij dat acht jaar geleden in Spanje was.

“De vrijwilligers draaien voor meerdere maanden op dagelijkse basis mee in onze opvang. Daardoor krijgen we een serieuze kans om ze goed op te leiden. De vrijwilligers leren zelfstandig te werken - wat met gevaarlijke dieren niet vanzelfsprekend is - en worden echt een onmisbaar deel van het team. Het helpt ons ook wanneer we bijvoorbeeld een nieuwe dierenverzorger zoeken. We kunnen dan putten uit een pool van oud-vrijwilligers waarvan we weten of ze de kwaliteiten hebben.

Mijn eigen Europees Vrijwilligerswerk heeft er ook toe geleid dat ik mijn werk beter kan doen. Ik coördineer bijvoorbeeld een netwerk van dierentuinen, wat we gebruiken om dieren te herplaatsen die daar klaar voor zijn. Bij de dierentuinen kom ik oud-vrijwilligers tegen die daar posities bekleden. Zonder dat ik er erg inhad, was ik toen al een netwerk aan het bouwen waar de dieren en Stichting AAP nu profijt van hebben.

Portret Milan

De verschillende perspectieven van de vrijwilligers zijn hartstikke interessant. Een Italiaan kan bijvoorbeeld een hele andere opvatting hebben over dierenwelzijn dan een Zweed. We proberen van elkaar en elkaars cultuur te leren. Door onze kennis over te brengen op de vrijwilligers, nemen ze die op hun beurt weer mee naar het land waar ze vandaan komen. En die frisse blikken van over de grens zijn natuurlijk heel goed voor de organisatie: het dwingt ons om te blijven nadenken en vernieuwen.

Ik raad het partners vaak aan om zich in Europees Vrijwilligerswerk te verdiepen. Het heeft mij zelf veel gegeven en dat doet het nu nog steeds. Het mooiste aan het European Solidarity Corps vind ik dat het echt voor iedereen is. In de dierenverzorging komt het voor dat, vanwege de kosten in begeleiding, vrijwilligers geld moeten betalen voor hun plek – om zo maar werkervaring op te kunnen doen. Maar door deze subsidie voor het ontvangen van vrijwilligers kunnen organisaties iedere jongere die kans geven!’’

Terug naar Overzicht

bgie