Skip to main content

De beschikbare budgetten voor de verschillende subsidiemogelijkheden van European Solidarity Corps in 2022 zijn bekend.

Beschikbare budgetten

In 2022 is de verdeling van de budgetten voor Solidariteitsprojecten als volgt: 40% voor de eerste deadline, 40% voor de tweede deadline en 20% voor de derde deadline. Voor Europees Vrijwilligerswerk is 100% voor de eerste deadline en 0% voor de tweede deadline gereserveerd*

* = zie kopje 'toekenning totale budget Europees Vrijwilligerswerk', onderaan deze pagina.

De beschikbare budgetten voor de verschillende subsidiemogelijkheden van het European Solidarity Corps in Nederland in 2022 zijn:

  • Europees Vrijwilligerswerk: € 2.383.928,-*
  • Solidariteitsprojecten: € 512.482,-

* = waarvan €250.000,- gereserveerd voor buitengewone kosten.

Minimum en maximum bedrag per aanvrager

Het beschikbare budget zal onder de ingediende aanvragen verdeeld worden op basis van de hoogte van de score van de Quality Label-aanvraag voor aanvragende organisaties, waarbij een minimaal en maximaal bedrag dat iedere organisatie die een aanvraag heeft ingediend zal ontvangen, is vastgesteld. Lees in de 'Toelichting toekenning projecten binnen het Europees Vrijwilligerswerk 2022' meer over de hoogte van dat bedrag.

Deadlines

De deadlines voor subsidieaanvragen binnen Europees Vrijwilligerswerk zijn:

  • Ronde 1: 23 februari 2022, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 juni en 31 december 2022 van start gaan;
  • Ronde 2: 4 oktober 2022, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 mei 2023 van start gaan.

* = zie kopje 'toekenning totale budget Europees Vrijwilligerswerk', onderaan deze pagina.

De deadlines voor Solidariteitsprojecten zijn:

  • Ronde 1: 23 februari 2022, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 juni en 31 december 2022 van start gaan;
  • Ronde 2: 4 mei 2022, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 augustus en 31 december 2022 van start gaan;
  • Ronde 3: 4 oktober 2022, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 mei 2023 van start gaan.

Ronde 2022-1 en 2022-2: toekenning totale budget Europees Vrijwilligerswerk 2022

Het Agentschap had de intentie om 100% van het beschikbare budget te verdelen in Ronde 2022-1 (deadline 23 februari 2022, 12:00 uur). Alleen bij overgebleven budget werd er een tweede ronde georganiseerd (deadline 4 oktober 2022, 12:00 uur).

Het Agentschap heeft besloten een tweede ronde te organiseren. Deze ronde staat alleen open voor organisaties die in het bezit zijn van een geldig Quality Label voor de aanvragende organisatie, toegekend vóór de betreffende deadline,  én geen subsidie hebben ontvangen in Ronde 2022-1 (deadline 23 februari 2022, 12:00 uur). Lees de 'Toelichting toekenning projecten binnen het Europees Vrijwilligerswerk 2022' voor meer informatie.

Terug naar Nieuws

bgie