Skip to main content
Vrijwilligerswerk

Action for Solidarity, Equality, Environment and Diversity (ASEED) ontstond begin jaren negentig uit een internationale jongerencampagnebeweging en jongerennetwerk. De organisatie werkt al meer dan tien jaar met Europese Vrijwilligers. “Zij brengen waardevolle nieuwe ideeën en perspectieven die ons werk verrijken”, aldus Nikolay Nikolov van ASEED.

Bij ASEED ontwikkelen jongeren hun vaardigheden om positieve veranderingen in hun leven en gemeenschappen teweeg te brengen. Nikolay: “Als organisatie zijn we onder meer betrokken bij discussies, trainingen, activistische bijeenkomsten en we hebben al zeven keer het Food Autonomy Festival georganiseerd. Met ons vrijwilligersproject binnen European Solidarity Corps willen we in enkele jaren bijdragen aan een Europese grassroots jeugdbeweging voor een duurzaam en eerlijk voedselsysteem.” Grassroots is een term voor politieke processen waarbij niet beleidsmakers maar burgers initiatieven ontwikkelen en beslissingen nemen. Als internationaal georiënteerde organisatie met een internationaal team in de internationale stad Amsterdam is het volgens Nikolay vanzelfsprekendheid dat ze mensen uit andere landen verwelkomen.

Amaia, Nikolay en Pia

“We hebben bovendien een lange traditie in het werken met vrijwilligers. Het is een van onze doelen om jonge mensen in hun kracht te zetten en het geeft voldoening om vrijwilligers te zien groeien tijdens de activiteiten.”

“We willen jongeren zelfvertrouwen geven, zodat zij zich durven uit te spreken”

Europees netwerk

Veel vrijwilligers blijven na terugkeer bij ASEED werken en sommigen komen zelfs terug voor vrijwilligerswerk of betaald werk. Ook Nikolay. “Ik was tien jaar geleden vrijwilliger bij ASEED in Amsterdam. Daarna ben ik teruggegaan naar Bulgarije, maar uiteindelijk kwam ik toch weer naar Nederland. Eerst opnieuw als vrijwilliger en daarna als betaalde kracht. Het vrijwilligerswerk gaf me een netwerk en het voelde heel logisch om terug te komen.”

Nikolay is nu verantwoordelijk voor de financiële administratie van de organisatie, inclusief die van het European Solidarity Corps. Volgens Nikolay is de toegevoegde waarde van Europese Vrijwilligers enorm. “Ze brengen waardevolle nieuwe ideeën en perspectieven die ons werk verrijken. Ook brengen ze connecties mee binnen universiteiten en organisaties.”

Vrijwilligerswerk ASEED
Vrijwilligers ASEED

Veel vrijheid voor vrijwilligers

Bij een niet-hiërarchische organisatie als ASEED worden beslissingen altijd collectief en transparant genomen. Het betekent ook dat Europese Vrijwilligers veel vrijheid krijgen. Ze sluiten zich in het begin aan bij werkgroepen op basis van hun vaardigheden, interesses en leerdoelen. Verder rouleren kantoortaken elke week. De vrijwilligers bespreken de activiteiten en leerdoelen met hun leidinggevende en mentor. Nikolay: “Deze leerdoelen verschillen per persoon, maar het is ons doel om actieve en betrokken burgers van ze te maken. We willen ze zelfvertrouwen geven, zodat zij zich durven uit te spreken.”

Is het lastig om elk jaar vier nieuwe vrijwilligers te ontvangen? “Het vergt zeker enige inspanning, vooral administratief”, geeft Nikolay toe. “Ook moet het team elk jaar wennen aan nieuwe mensen. Maar de voordelen zijn zo groot, dat we nooit hebben overwogen om het niet te doen. We selecteren de vrijwilligers zorgvuldig om ervoor te zorgen dat er een goede match is, alles soepel verloopt en het voor alle betrokken partijen een nuttige ervaring is.”

Positieve impact

Volgens Nikolay zijn nieuwkomers altijd nieuwsgierig. “Ze groeien in het jaar en daarmee zie je resultaat van je inspanningen. Dat is heel bevredigend.” Nikolay ziet ook dat de activiteiten positieve impact hebben. “We willen jonge mensen empoweren, omdat we geloven dat zij een sleutelrol hebben bij het aanpakken van de klimaat-, milieu- en sociale crises. In een veilige omgeving kunnen zij zien welke impact hun werk heeft op de maatschappij en het milieu. Het vrijwilligerswerk is voor hen een waardevolle ervaring.”

Nikolay kijkt positief naar de toekomst van Europees Vrijwilligerswerk. “Het European Solidarity Corps biedt jongeren een mooie kans om een jaar lang mee te doen en te integreren. Het is fijn dat hier financiële ondersteuning voor is. De afgelopen jaren hebben we vrijwilligers gehad uit Denemarken, Griekenland, Duitsland, Spanje, Noorwegen en België.”

Portret Amaia

Amaia Yoller (23) uit Spanje

“Ik wilde deel uitmaken van een organisatie die campagne voert voor een fossielvrije toekomst. Hier oefen ik om mijn grenzen te kennen en aan te geven, en om mijn tijd goed in te delen. Ook leer ik hoeveel structuur en chaos ik nodig heb in een werkomgeving. Ik heb ontdekt dat ik heel proactief ben en hard werk. Ik vond het fijn dat onze mentor ruimte creëerde om in het team over onze behoeften en wensen te praten. Hierdoor voelen we ons meer op ons gemak om voor elkaar op te komen en met elkaar te communiceren.”

Portret Pia

Pia Winckler (26) uit Duitsland

“Ik vind ASEED een fantastische organisatie, heel anders en minder formeel dan de meeste organisaties. Het is fijn om vrijwilligerswerk te kunnen doen in deze omgeving. Iedereen is gepassioneerd en we hebben elkaar snel goed leren kennen. Met mijn mentor kan ik reflecteren op het werk en de omgang met anderen. Ik hoop te leren hoe het is om langere tijd actief te zijn binnen een collectief. Daar moet je open voor staan. Ooit zal ik terug moeten naar een traditionele organisatie, maar ik hoop dat ik deze ervaring kan meenemen in mijn latere werk.”

Ook vrijwilligers ontvangen? Vraag een Quality Label aan!

Wil je als organisatie met Europese Vrijwilligers werken? Vraag dan eerst een Quality Label aan. Met het Quality Label verbind je je aan de principes van het European Solidarity Corps. Met een toegekend Quality Label is het mogelijk om deel te nemen aan het programma en kun je met je organisatie Europees Vrijwilligerswerk opzetten.

Terug naar Overzicht

bgie